Ile zarabia biegły sądowy w Polsce? Zarobki biegłych sądowych w 2024 roku

Opinia wydana przez biegłego sądowego może mieć decydujący wpływ na przebieg postępowania sądowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zarabia biegły sądowy, zapoznaj się z naszym tekstem. Zajdziesz w nim aktualne informacje na ten temat.

Biegły sądowy jest ekspertem w określonej dziedzinie, tzn. posiada obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną w danej branży. Może być to na przykład znajomość wybranej gałęzi medycyny, psychologii czy zagadnień technicznych. Opinia wydawana przez biegłego sądowego jest pomocna podczas podejmowania decyzji (wydawania wyroku) przez sąd. Od czego zależy to, ile zarabia biegły sądowy w Polsce? Przeczytaj!

Zarobki biegłych sądowych — podstawa prawna

W przypadku większości zawodów wysokość wynagrodzenia jest pochodną umiejętności i doświadczenia kandydata i aktualnej pozycji na danym rynku pracy. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku biegłych sądowych — poziom ich uposażenia jest ściśle uregulowany przez przepisy. Odpowiednim aktem prawnym w tej materii jest Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 22.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych.

Ile zarabia biegły sądowy?

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi poziom wynagrodzenia biegłych jest uzależniony m.in. od poziomu wykształcenia i zakresu specjalizacji. Zarobki za jedną godzinę pracy są uzależnione od tzw. kwoty bazowej, czyli wynagrodzenia wyższych urzędników państwowych i wynoszą, na przykład:

  • ok. 32 złote (magister);
  • ok. 45 złotych (doktor);
  • ok. 70 złotych (profesor).

Kwoty te mogą wydawać się niezbyt atrakcyjne dla specjalistów, a na wyższe dochody można liczyć podczas wykonywania standardowej pracy w branży. Należy jednak pamiętać, że profesja biegłego ma charakter dorywczy, a zarobki z tego tytułu stanowią często dodatek do etatowej pensji lub emerytury. Ponadto stawki te mogą zostać podniesione np. w przypadku udziału podczas przesłuchania osoby podejrzanej. Trzeba brać te czynniki pod uwagę podczas analizy, ile zarabia biegły sądowy.

Dodaj komentarz