Biskup to urząd w nie tylko tytularny, ale wiążący się z obowiązkami. Ile zarabia biskup za swoją pracę na rzecz kościoła i wiernych?

Biskup sprawuje funkcję reprezentacyjną i nadzorującą w danej diecezji. Ile zarabia biskup za pełnienie swojej posługi?

Ogólnym zadaniem biskupa jest opiekowanie się podlegającą mu diecezją. Na to składa się szeroki zakres zadań, a więc nadzór nad pracą księży w poszczególnych parafiach zgodnie z obowiązującymi zasadami, katechizacja, w tym tłumaczenie wiernym Pisma w listach i sprawdzanie prawidłowego przekazywania tej wiedzy przez parafie, reprezentowanie diecezji na synodach i podczas odwiedzin w diecezji oraz udzielanie bierzmowania i poświęcanie obiektów.

Jak zostaje się biskupem? Nie każdy ma taką szansę

Żeby zostać biskupem, trzeba spełniać szereg warunków, zanim w ogóle zostanie zgłoszona jego kandydatura. Musi mieć:

  • co najmniej 35 lat;
  • minimum pięć lat posługi kapłańskiej;
  • doktorat z teologii, Pisma Świętego lub prawa kanonicznego (w końcu jednym z zadań biskupa jest nauczanie);
  • nieposzlakowaną opinię wśród wiernych (zostanie pasterzem ludu) i duchownych;
  • silną wiarę, którą potrafi przekazywać innym.

Między wyborem godnej osoby, nominacją a faktycznym objęciem urzędu jest długa droga pełna obrad. Przez większość czasu jej trwania kandydat nie wie o postępującym procesie.

Biskupi w Polsce i na świecie

W Polsce jest 135 biskupów, w tym tylko 99 z nich jest czynnych i pełnią na co dzień swoją posługę. Są to biskupi diecezjalni, pomocniczy i sufragani. Reszta to biskupi seniorzy na emeryturze.

Biskup to tytuł nie tylko w kościele katolickim, także w prawosławnym i protestanckim. Na tym stanowisku zdarzają się także kobiety, jednak to nie od płci zależy to, ile zarabia biskup.

Ile zarabia biskup za swoją posługę?

Najniższa pensja, jaką zanotowano na tym stanowisku w Polsce, wynosi 3700 zł. Najwyższa wynosi ponad 5000 zł brutto. Należy jednak uwzględnić dodatkowe wpłaty w postaci darowizn za bierzmowania w diecezjach (1–1,5 tys. zł) i poświęcenia nowo powstałych obiektów. Tego typu darowizny nie są ewidencjonowane, a ich rozdysponowanie zależy od biskupa.

Należy także dodać, że kuria zapewnia biskupowi utrzymanie w postaci mieszkania, i wszelkich opłat z tym związanych. To, ile zarabia biskup, będzie więc w dużej mierze zależne od jego aktywności w diecezji.

Dodaj komentarz