Ile zarabia instruktor jazdy konnej? Od czego zależy poziom jego wynagrodzenia?

Jazda konna — dawniej podstawowy sposób transportu — odeszła do lamusa w XX w. Obecnie jednak rozwiązanie to znowu zyskuje na popularności, tym razem jako sposób na rekreację. Zastanawiasz się, ile zarabia instruktor jazdy konnej? Przeczytaj nasz tekst.

Instruktor jazdy konnej to osoba, która nie tylko kocha te piękne i szlachetne zwierzęta, ale posiada również talent pedagogiczny, dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz cierpliwość. Do wykonywania tej profesji niezbędne jest także ukończenie specjalnego kursu zawodowego. Jak widzisz, wymagania są dość liczne. Elitarny charakter tego zawodu wpływa na to, ile zarabia instruktor jazdy konnej.

Co wpływa na to, ile zarabia instruktor jazdy konnej?

W odróżnieniu od wielu innych profesji, instruktorzy jazdy konnej bardzo często pracują na samozatrudnieniu bądź w ramach umów cywilnoprawnych. Ich wynagrodzenie w coraz mniejszym stopniu bazuje na stałym, ryczałtowym dochodzie. Płace osiągane przez instruktorów jazdy konnej mają charakter godzinowy i są ściśle uzależnione od liczby przepracowanych sesji szkoleniowych. Taki stan rzeczy oznacza, że zawód trenera konnego można w pewnym sensie porównać z pracą wykonywaną przez… korepetytorów.

Na podstawie ofert pracy dostępnych w internecie oraz ofert ośrodków szkoleniowych można stwierdzić, że przedstawiciele tego zawodu osiąganą zarobki na poziomie wynoszącym:

  • 70–100 złotych w przypadku zajęć o indywidualnym charakterze;
  • 40–60 złotych za jedną godzinę zajęć grupowych (opłata naliczana dla każdego uczestnika grupy).

W przypadku najbardziej znanych instruktorów godzinne stawki mogą być nawet kilkukrotnie wyższe.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet doświadczony instruktor jazdy nie ma codziennie pełnego „obłożenia”. W efekcie mogą zdarzyć się dni (szczególnie poza sezonem), kiedy to instruktor nie przeprowadza żadnych zajęć i nie zarabia. Trzeba brać to pod uwagę podczas analizy, ile zarabia instruktor jazdy konnej.

Niestety, w sieci bardzo trudno znaleźć aktualne, szczegółowe badania na temat zarobków osiąganych przez instruktorów. Taki stan rzeczy po części wynika z faktu, że, jak już wspomniano, profesja wciąż jest w Polsce dość mało popularna i ma ona hermetyczny charakter.

Dodaj komentarz