Ile zarabia nauczyciel dyplomowany? Średnie wynagrodzenie nauczyciela w Polsce

Nauczyciel dyplomowany jest ostatnim, najwyższym z czterech przewidzianych w polskim prawie stopni awansu zawodowego pracowników oświaty. Ile zarabia nauczyciel dyplomowany? Odpowiedź znajdziesz w przygotowanym przez nas tekście.

Często można spotkać się z opinią, że pensje nauczycieli nie są zbyt atrakcyjne w porównaniu z wynagrodzeniami w innych branżach, a także płacami otrzymywanymi przez nauczycieli w szkołach prywatnych. Z drugiej strony ważne jest nie tylko to, ile zarabia nauczyciel dyplomowany. Praca w szkole publicznej daje bowiem szansę na stabilną posadę, a to w dzisiejszych, burzliwych czasach może okazać się bezcenne. Sprawdź, jakie są zarobki nauczycieli dyplomowanych.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany? Karta Nauczyciela

W odróżnieniu od wielu profesji wszelkie kwestie związane z zawodem nauczyciela (w tym także dyplomowanego) są ściśle regulowane przez odrębne przepisy prawne. Charakterystyczne dla innych branż czynniki rynkowe (np. relacja między zapotrzebowaniem na specjalistów z danej dziedziny a poziomem płac) schodzą w tym przypadku na drugi plan.

Do aktów prawa w tym zakresie należą między innymi:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli […], Dz. U. 2020 poz. 1491;
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.

W przepisach tych opisano wszystkie istotne zagadnienia z punktu widzenia profesji, w tym również to, ile zarabia nauczyciel dyplomowany.

Jaka jest minimalna oraz średnia pensja nauczyciela dyplomowanego?

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego została zamieszczona w załączniku do wspomnianego już rozporządzenia MEN z dn. 27.08.2020 r. To, ile zarabia nauczyciel dyplomowany, jest uzależnione od poziomu jego wykształcenia oraz przygotowania pedagogicznego. A zatem minimalne wynagrodzenie, stosowane bardzo często nie tylko w stosunku do nauczycieli początkujących wynosi:

  • dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra wraz z przygotowaniem pedagogicznym: 4046 złotych brutto (3088 złotych netto);
  • w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra, lecz bez przygotowania pedagogicznego: 3523 złote brutto (2731 złotych netto). Próg ten obowiązuje także osoby z wykształceniem licencjackim lub inżynierskim, które ukończyły odpowiedni kurs pedagogiczny;
  • w pozostałych przypadkach: 3079 złotych brutto (2783 złote netto). Na minimalne wynagrodzenie nauczyciela na tym poziomie mogą liczyć pracownicy, którzy posiadają dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Są to ci spośród nauczycieli, którzy nie mają tytułu inżyniera (licencjata) oraz są bez przygotowania pedagogicznego.

Planowane podwyżki na 2022 rok

Ważne jest nie tylko to, ile zarabia nauczyciel dyplomowany obecnie, ale także projekty podwyżek w przyszłości. A te, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, zostaną wprowadzone już od 1 września 2022 roku. Jeśli plany te zostaną wcielone w życie, średnia płaca nauczyciela dyplomowanego w Polsce wzrośnie o kilka punktów procentowych i wyniesie 6795,97 złotych.

Dla porównania przeciętne zarobki na pozostałych, niższych szczeblach dla pedagogów będą wynosić:

  • nauczyciel stażysta: 3693,46 złotych brutto;
  • nauczyciel kontraktowy: 4099,74 złote brutto;
  • nauczyciel mianowany: 5318,58 złotych brutto.

Dodatki motywacyjne do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego

Ponadto zgodnie z przepisami nauczyciele dyplomowani otrzymują dodatki motywacyjne. Ich wysokość jest zazwyczaj ustalana procentowo w stosunku do zarobków nauczyciela i zależy np. od zaangażowania w wypełnianiu zadań i wprowadzania innowacji pedagogicznych.

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – podsumowanie

Praca nauczyciela to bez wątpienia piękna profesja, która daje nie tylko szanse na awans zawodowy, ale także satysfakcję z wykonywanych zadań. Z drugiej strony, jest to praca niezwykle trudna, a umiejętność pracy z podopiecznymi oraz zamiłowanie do danej dziedziny wiedzy to elementy niezbędne. To, ile zarabia nauczyciel dyplomowany, w żadnym wypadku nie powinno być czynnikiem decydującym o wyborze ścieżki kariery.

Dodaj komentarz