Kim jest i ile zarabia podoficer w wojsku? 

Podoficer to osoba mająca określony stopień wojskowy i pełniąca zadania związane z dowodzeniem. Musi mieć określone wykształcenie i predyspozycje. Ile zarabia podoficer i kto może nim zostać? 

Służba wojskowa przyciąga stałym zatrudnieniem, możliwością przejścia na szybką emeryturę, a także przyzwoitymi zarobkami. Wojsko jest też jedną z najbardziej szanowanych instytucji w naszym kraju. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się stanowiska oficerskie i podoficerskie. Choć wiążą się ze sporą odpowiedzialnością i wieloma wyrzeczeniami, podstawowa pensja podoficera nie jest bardzo wysoka. 

Kim jest podoficer – szkoły, doświadczenie

Wiele młodych osób zainteresowanych karierą w służbach mundurowych zastanawia się, ile zarabia podoficer. Jednak same zarobki nigdy nie powinny być głównym wyznacznikiem przy wyborze zawodu. Znacznie ważniejsze jest to, co będziesz robił w pracy, czy masz do tego predyspozycje i czy jest to związane z Twoimi zainteresowaniami. 

Podoficer to osoba pełniąca służbę w korpusie podoficerskim, a zatem mająca stopień nie niższy, niż kapral i jednocześnie nie wyższy, niż starszy chorąży sztabowy. Może pełnić w armii rozmaite funkcje związane z dowodzeniem grupą, oddziałem lub jednostką. Stopień podoficerski można uzyskać po ukończeniu specjalnej szkoły o tym profilu, a dokładne specjalizacje wskazywane są szkole przez odpowiednie Wojskowe Komendy Uzupełnień. 

Ile zarabia podoficer – zakres zarobków 

Pensje żołnierzy na stanowisku podoficera są przyznawane na podstawie ustaleń zawartych w specjalnych ustawach. Ile zarabia podoficer? W zależności od stopnia wojskowego pensja na tym stanowisku wynosi od 5160 do 6250 złotych miesięcznie

Poza samą pensją podoficer będzie otrzymywał rozmaite dodatki, które przyznawane są w określonych sytuacjach. Do najważniejszych należą:

  • trzynasta pensja;
  • dodatek za rozłąkę;
  • wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków;
  • dodatki stażowe i jubileuszowe;
  • premie uznaniowe.

Służba wojskowa w szczególnych przypadkach może wiązać się z pracą poza granicami kraju. Wymaga też od żołnierzy pełnej dyspozycyjności w sytuacji szczególnej. Warto mieć to na uwadze, wybierając ten kierunek zawodowy.

Dodaj komentarz