Ile zarabia porucznik w polskim wojsku?

Cechą wyróżniającą polskie służby publiczne jest transparentność. Żołnierz już na początku swojej kariery zawodowej wie, jak będzie się kształtowało jego wynagrodzenie. Podpowiadamy, ile zarabia porucznik w polskim wojsku!

W wielu branżach kwestia wynagrodzenia stanowi tajemnicę. Często nawet w ogłoszeniach o pracę na próżno szukać stawek, jakie pracodawcy chcieliby wypłacić nowym pracownikom. Na szczęście polskie służby publiczne wyróżniają się transparentnością. Ta dotyczy również poziomu wynagrodzeń. Przykładem może być tutaj polskie wojsko. Każdy rekrut już od samego początku swojej drogi doskonale wie, jak będą kształtowały się jego zarobki w przyszłości. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile zarabia porucznik!

Ile zarabia porucznik? Wysokość uposażenia zasadniczego w polskim wojsku

Pensje polskich żołnierzy uzależnione są przede wszystkim od stopnia, który udało im się zdobyć. Rosną one wraz ze stażem pracy i doświadczeniem zawodowym. Okazuje się jednak, że wynagrodzenie zasadnicze to nie wszystko, na co mogą liczyć zawodowi żołnierze. Osoby zatrudnione w wojsku otrzymują dodatkowo szereg świadczeń i dodatków.

Zarobki żołnierzy zawodowych są jawne. Podawane są one w rozporządzeniach ministra obrony narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Podawane stawki są zawsze stawkami brutto. Zastanawiasz się, ile zarabia porucznik? Jego wynagrodzenie zostało ujęte w dwunastej grupie uposażenia. Obecna stawka porucznika wynosi 5870 złotych brutto miesięcznie.

Dodatki i benefity do wypłaty dla żołnierzy zawodowych

Ile zarabia porucznik? Podstawę wynagrodzenia żołnierza zawodowego w Polsce stanowi wynagrodzenie zasadnicze. Oprócz niego pracownicy wojska mogą liczyć na szereg dodatków oraz innych należności. Wśród dodatków należy wymienić przede wszystkim:

 • dodatek za długoletnią służbę wojskową;
 • dodatek specjalny;
 • dodatek służbowy;
 • dodatek motywacyjny;
 • dodatek funkcyjny;
 • dodatek kompensacyjny.

Wśród innych należności należnych żołnierzom zawodowym wylicza się w szczególności:

 • zasiłek na zakwaterowanie;
 • gratyfikację urlopową;
 • dodatkowe uposażenie roczne;
 • nagrody uznaniowe i zapomogi;
 • nagrody jubileuszowe;
 • należności za podróże i przeniesienia;
 • dodatkowe wynagrodzenie;
 • należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa;
 • należności zwolnieniowe;
 • należności pośmiertne.

Dodatek specjalny

Dodatek specjalny przysługuje pracownikom wojska, którzy posiadają szczególne właściwości lub zmuszeni są do pracy w warunkach szczególnych. Przykładowo otrzymają go: piloci, spadochroniarze, marynarze czy saperzy. Dokładne wysokości dodatku uwzględnione zostały w rozporządzeniu w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Mieszczą się one w granicach od 225 do 2700 złotych.

Dodatek służbowy

Na to, ile zarabia porucznik, wpływa wiele aspektów. Dodatek służbowy otrzymuje się za pełnienie służby zawodowej w określonych jednostkach lub na konkretnych stanowiskach samodzielnych, lub dowódczych. Jego wysokość oscyluje w granicach od 150 do 1 500 złotych.

Dodatek za wieloletnią służbę

W tym przypadku dodatek przybiera formę procentową od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, który przepracował w wojsku określony czas. Dodatek to minimum 3% za przepracowane 3 lata i wzrasta od o 1 % za każdy kolejny rok pracy.

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny otrzymują żołnierze zawodowi pracujący w korpusach podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych. Jest on przyznawany w wysokości uzależnionej od wysokości otrzymanej opinii służbowej. Wynosi on od 105 złotych do 405 złotych.

Dodatek funkcyjny

Dodatek funkcyjny przysługuje żołnierzom pracującym na uczelniach wojskowych i w instytutach naukowych. Otrzymują go osoby, którym zostały powierzone funkcje wybieralne – kierownika jednostki lub jego zastępcy.

Trzynastki i nagrody jubileuszowe

Trzynasta pensja przysługuje żołnierzowi zawodowemu, który przepracował 20 lat i wynosi ona 75% uposażenia miesięcznego. Nagrody jubileuszowe otrzymuje się co pięć lat, a ich kwoty stopniowo wzrastają, aby ostatecznie sięgnąć pułapu 300% miesięcznego uposażenia w 40. roku czynnej służby.

Wcześniejsza emerytura

Przysługuje ona po ukończeniu 55. roku życia i najwcześniej po 25 latach czynnej służby.

Wiesz już, ile zarabia porucznik. Praca żołnierza zawodowego wymaga odpowiedniego wykształcenia, ale jest niezwykle opłacalna pod kątem zarobków.

Dodaj komentarz