Ile zarabia senator, czyli urzędnik w izbie wyższej parlamentu?

Polityka od lat budzi emocje i nie inaczej jest z płacami. Ile zarabia senator, który zasiada w polskim senacie? Co składa się na wynagrodzenie? Odpowiedź na te pytania poznasz po przeczytaniu naszego tekstu. Miłej lektury!

Senat to izba wyższa polskiego parlamentu. Ten organ nie odgrywa już tak znaczącej roli jak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że Senat RP ma duże znaczenie podczas uchwalania nowego prawa. Nawet osoby niezainteresowane polską polityką zastanawiają się czasem, jakie czynniki wpływają na to, ile zarabia senator.

Ile zarabia senator?

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez NIK (Najwyższą Izbę Kontroli) średnie wynagrodzenie senatorskie w 2020 roku wyniosło 9205,4 zł. Poziom uposażenia jest regulowany przez ustawę z dnia 9.05.1996 r. Zgodnie z przepisami, uposażenie członka izby wyższej polskiego parlamentu to 80% płacy podsekretarza stanu. Płaca nie jest szczególnie wysoka, ale trzeba brać pod uwagę prestiż oraz dodatkowe elementy wynagrodzenia.

Uposażenie senatorskie to nie wszystko. Na jakie dodatkowe benefity może liczyć członek senatu?

Uposażenie to jeden z elementów wynagrodzenia, ale są inne, które dają całościowy obraz, ile zarabia senator. Oprócz bazowej kwoty na dochody parlamentarzystów składają się m.in. takie dodatki jak:

  • odprawa w wysokości trzech miesięcznych uposażeń dla senatora, który odchodzi na emeryturę w czasie trwania kadencji;
  • dieta parlamentarna. Świadczenie to stanowi swego rodzaju rekompensatę za wydatki, jakie parlamentarzysta ponosi w związku z kosztami prowadzenia aktywności senatorskiej. Dieta stanowi jedną czwartą uposażenia podstawowego;
  • dodatki funkcyjne, których wysokość jest uzależniona od pełnionej funkcji. Przykładowo, fotel przewodniczącego komisji to dodatkowe 20% wynagrodzenia, a role wiceprzewodniczącego komisji oraz przewodniczącego komisji stałej dają odpowiednio: 15% oraz 10% dodatku. Jeśli dojdzie do zbiegu różnych dodatków, maksymalny pułap wynosi 35% uposażenia.

Kiedy senator nie otrzyma należnego uposażenia?

Polskie przepisy przewidują również sytuacje, w których wynagrodzenie nie jest wypłacane. Jest tak m.in. wówczas, gdy senator prowadzi działalność gospodarczą lub otrzymuje świadczenia emerytalne.

Dodaj komentarz