Ile zarabia adiunkt? Zarobki pracowników uczelni

Zarobki pracownika uczelni wyższej nie dla wszystkich będą satysfakcjonujące. Podpowiadamy, ile zarabia adiunkt!

Mianem adiunkta określa się stanowisko pracy na uczelniach wyższych, w placówkach naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych. Średnie wynagrodzenie tych osób jest nieco wyższe od przeciętnej polskiej pensji. Sprawdź, ile zarabia adiunkt!

Adiunkt jest pracownikiem uczelni wyższej lub innej placówki naukowej charakteryzujący się posiadaniem odpowiedniego stopnia naukowego. Jego zarobki są zróżnicowane i uzależnione przede wszystkim od poziomu posiadanego stopnia naukowego, ale też liczby przepracowanych godzin, miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji. Wiążesz swoją karierę zawodową z pracą na uczelni? Koniecznie sprawdź, ile zarabia adiunkt!

Kim jest adiunkt? Zarobki na stanowisku

Mianem adiunkta określa się pracownika uczelni wyższej, placówki naukowo-badawczej lub naukowo dydaktycznej. Osoba ta posiada stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Stanowisko pracy nie jest w pełni samodzielne, dlatego czasem osoby je piastujące określa się mianem pracowników pomocniczych.

Ile zarabia adiunkt?

Adiunkt jest pracownikiem naukowym. Zatem odpowiadając na pytanie, ile zarabia adiunkt, należy przede wszystkim sięgnąć do treści rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników uczelni publicznych. Tam wyszczególnione zostały konkretne zasady przyznawania wynagrodzeń pracownikom w stopniu doktora.

Od czego zależy wynagrodzenie adiunkta?

To, ile zarabia adiunkt, zależy przede wszystkim od:

 • posiadanego stopnia naukowego;
 • ilości przepracowanych godzin dydaktycznych;
 • posiadanego stażu pracy;
 • lokalizacji firmy;
 • wielkości firmy;
 • formy własnościowej firmy.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego adiunkta

Na mocy przytoczonych powyżej przepisów, adiunkt pracujący na uczelni wyższej lub placówce naukowej zarabia za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną (trwającą 45 minut) kwotę odpowiadającą od 1,8 do 3,6 procenta z 4 305 złotych brutto.

Praktyka pokazuje, że doktor habilitowany piastujący stanowisko adiunkta nie może zarobić mniej niż 4 305 złotych brutto miesięcznie. Nieco niższe są minimalne zarobi adiunkta ze stopniem doktora. Wynoszą one 3 820 złotych brutto miesięcznie.

Dodatki do wynagrodzenia adiunkta

Biorąc pod uwagę jedynie wynagrodzenie zasadnicze, odpowiedź na pytanie, ile zarabia adiunkt, jest zaskakująco niekorzystna. Na szczęście pracownicy mogą liczyć na szereg dodatków do wynagrodzenia. Wśród tych najpopularniejszych wymienia się:

 • dodatek funkcyjny;
 • dodatek za staż pracy;
 • dodatki specjalne;
 • dodatek za udział w pracach komisji egzaminacyjnej;
 • dodatek za sprawowanie funkcji promotora;
 • dodatek za opracowanie recenzji lub dokonanie oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Ile zarabia adiunkt w praktyce?

Badania wskazują, że mediana wynagrodzeń adiunktów zatrudnionych na polskich uczelniach i w placówkach dydaktycznych wynosi 6260 złotych brutto, co odpowiada kwocie 4503 złotych netto miesięcznie. 25 procent doktorów i doktorów habilitowanych zarabia poniżej 5320 złotych brutto miesięcznie (3864 PLN netto). Kolejne 25 procent zarabia powyżej 7550 złotych brutto miesięcznie (5413 PLN netto).

Benefity przyznawane adiunktom

Obok tego, ile zarabia adiunkt, bardzo istotne są inne świadczenia, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. W przypadku pracowników uczelni wśród tych najczęściej wymienianych znajdują się:

 • świadczenia socjalne;
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne;
 • dofinansowanie usług turystycznych.

Wiesz już, ile zarabia adiunkt. W praktyce najwięcej zarabiają adiunkci posiadający habilitację, pełniący dodatkowe funkcje, pracujący na uczelniach prywatnych i posiadający kilkuletnie doświadczenie zaweodowe.

Dodaj komentarz