Czym zajmuje się i ile zarabia członek partii. Czy każdy może nim zostać?

Członek partii to przedstawiciel społeczeństwa, pośrednik między sprawami zwykłego obywatela a sprawami państwa. Czy to opłacalny zawód? Ile zarabia członek partii?

Przynależność do partii wiąże się z pewnego rodzaju rozgłosem. Wielu członków partii pozostaje anonimowymi dla szerszej publiczności. Znani są tylko wśród najbliższych kręgów, w których działają. Jedną z cech, jakie powinien posiadać kandydat, jest otwartość na problemy innych i chęć ich rozwiązywania na poziomie polityki prowadzonej przez państwo. Członkiem partii może zostać każdy pełnoletni obywatel RP. Jaki cel będzie mu przyświecać i jaką ma przeszłość, nie ma większego znaczenia.

Czym jest partia polityczna i jak jest finansowana?

Partia polityczna to dobrowolna organizacja o określonym programie politycznym, która swoim działaniem ma na celu sprawowanie władzy, a przez to kształtowanie polityki państwa i jej wpływu na funkcjonowanie obywateli.

Żeby partia trafiła do ewidencji, musi udokumentować poparcie minimum 1000 obywateli.

Pieniądze, którymi dysponuje (do opłacania pracowników, prowadzenia kampanii, codziennego funkcjonowania), pozyskuje od darczyńców, ze składek członkowskich, majątków własnych członków, kredytów, a także z corocznie przyznawanych subwencji. Wszystkie wpływy są jawne i rejestrowane.

Jak dostać się do partii? Wystarczy się zapisać

Zakładając, że jest ci po drodze z deklarowanymi przez daną partię zasadami i poglądami oraz że chcesz walczyć o wspólny konkretny cel, wystarczy, że zgłosisz chęć przystąpienia. Musisz wtedy opłacić składki członkowskie i podpisać deklarację, że będziesz wspierał działaniami i promował partię publicznie swoją osobą.

Ile zarabia członek partii i od czego zależą te zarobki?

Zarobki w partii zależą od funkcji pełnionej w jej szeregach i od jej statusu w rządzie (czy jest partią rządzącą, opozycyjną, czy jest mało istotna w kuluarach sejmowych). Będzie to od kilku do nawet kilkudziesięciu tys. złotych miesięcznie. Wielu członków szczyci się tym, że nie pobiera pensji, ale uzyskują oni profity z innych działalności okołorządowych. Mają także do dyspozycji fundusze na mieszkania służbowe, samochody, utrzymanie biura i inne.

Wokół zarobków polityków panuje wiele niejasności. Mimo że są one jawne, czasem trudno zliczyć wszystkie możliwe przychody. To, ile zarabia członek partii, nie będzie zatem do końca oczywiste.

Dodaj komentarz