Ile zarabia dyrektor przedszkola – pensja na stanowisku kierowniczym w placówkach oświatowych

Dyrektor placówki oświatowej to z reguły doświadczony nauczyciel o szczególnych predyspozycjach i mający dodatkowe wykształcenie. W pracy zajmuje się organizacją całej placówki, jej budżetem i zgromadzeniem kadry pracowników. Ile zarabia dyrektor przedszkola?

Praca nauczyciela w przedszkolu nie dla wszystkich jest szczytem marzeń. Mając odpowiednie doświadczenie zawodowe i dodatkowe wykształcenie, można aplikować na stanowisko dyrektora przedszkola. Zakres obowiązków na tym stanowisku znacznie różni się od zajęć nauczycielskich. Nieco lepsze są też płace dla dyrektorów. 

Zarobki w przedszkolach – od czego zależą? 

Pracownicy edukacji publicznej w naszym kraju opłacani są z budżetu państwa i samorządów. W związku z tym zarobki ustalane są odgórnie na podstawie ustawy o edukacji i zapisów w budżecie państwa. Jak policzyć, ile zarabia dyrektor przedszkola? 

Pensja dyrektora placówki przedszkolnej obliczana jest na podstawie bazowej kwoty przewidzianej dla nauczycieli. Bierze się pod uwagę stawki dla nauczycieli dyplomowanych, a dyrektor może otrzymać pensje w wysokości maksymalnie 150 % tej kwoty. 

Jak policzyć, ile zarabia dyrektor przedszkola? 

Zaglądamy zatem do portfela tych pracowników i liczymy, ile zarabia dyrektor przedszkola. Kwota bazowa dla nauczycieli obecnie wynosi 3537,80 złotych brutto, a nauczyciel kwalifikowany może liczyć na 184 % tej sumy, czyli 6509,55 złotych. Maksymalna pensja dyrektora wynosi zatem 9764,33 złote brutto miesięcznie. 

Nie wszyscy dyrektorzy otrzymują jednak tak wysokie pensje. W obrębie górnej granicy znajduje się garstka pracowników z najdłuższym stażem i największym doświadczeniem. Z reguły stawka jest niewiele wyższa, niż przewidziano dla nauczycieli kwalifikowanych. W myśl ustawy miesięczna pensja netto powinna zamykać się w granicach między 4700, a 6800 złotych miesięcznie netto. Z badań rynkowych wynika, że średnia pensja to około 5200 złotych netto miesięcznie.

Dodaj komentarz