Ile zarabia major w Wojsku Polskim?

Do motywów odbywania służby wojskowej, oprócz patriotyzmu, należą pobudki natury finansowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zarabia major w wojsku, to mamy dla ciebie odpowiedź. Dzięki temu dowiesz się, jakie są aktualne zarobki oficera na tym szczeblu.

Major to jedna z funkcji oficerskich w armii Rzeczypospolitej Polskiej. Zdobycie go to dla niektórych zwieńczenie udanej kariery wojskowej, dla innych zaś trampolina do dalszych awansów. Obiektem zainteresowania są nie tylko obowiązki oraz kompetencje, których się wymaga od żołnierzy. Istotne jest również to, ile zarabia major w wojsku.

Ile zarabia major w Wojsku Polskim?

Podczas gdy dane dla niektórych profesji są niezbyt dokładne, sytuacja w przypadku majora wygląda inaczej. Analizy w tym zakresie można znaleźć m.in. na portalach branżowych, a poziom uposażenia zasadniczego jest określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie to zawiera zestawienie wynagrodzenia (uposażenia) zasadniczego dla wszystkich grup zaszeregowania.

Z zestawienia tego wynika jasno, ile zarabia major w wojsku. Zarobki te wynoszą od 7 200 do 7 550 złotych, w zależności od doświadczenia, kwalifikacji itp. Pułkownik może liczyć na ok. dziesięć tysięcy złotych, zaś kapitan otrzymuje niemal siedem tysięcy złotych uposażenia zasadniczego.

Liczy się nie tylko płaca zasadnicza, ale także różnego rodzaju dodatki

Powyższe informacje są niepełne, jeśli chcesz wiedzieć, ile zarabia major w wojsku. Oprócz tego trzeba pamiętać różnego rodzaju dodatkach i benefitach. 

Poniżej przedstawiono niektóre z nich:

  • nagrody uznaniowe;
  • należności z tytułu podróży odbywanych w ramach służby wojskowej;
  • nagrody jubileuszowe (na przykład po dwudziestu latach czynnej służby);
  • trzynastka (dodatkowe wynagrodzenie w trakcie roku);
  • dodatek przyznawany z tytułu rozłąki;
  • możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Podsumowując, całkowite wynagrodzenie oficera może być nawet o kilkanaście-kilkadziesiąt procent wyższe w skali miesiąca. Czynniki te trzeba koniecznie brać pod uwagę podczas rozważań, ile zarabia major w wojsku.

Dodaj komentarz