Ile zarabia europoseł z Polski? Z jakich składników składa się jego wynagrodzenie?

Europosłowie z Polski otrzymują wynagrodzenie znacznie wyższe niż posłowie na Sejm RP. Sprawdź, ile zarabia europoseł.Ile zarabia europoseł z Polski? Z jakich składników składa się jego wynagrodzenie?

Wynagrodzenie europosłów z Polski jest nieporównywalnie wyższe od tego, które otrzymują posłowie wybierani na Sejm Rzeczypospolitej. Ich pensja to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również szereg składników dodatkowych. Sprawdziliśmy, ile zarabia europoseł!

Pod koniec roku 2021 średnie wynagrodzenie europosła pochodzącego z Polski wynosiło około 9 tysięcy euro brutto miesięcznie, co daje kwotę przekraczającą 7 tysięcy euro na rękę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach mogą liczyć również na: ryczałt od kosztów utrzymania biura, zwrot kosztów podróży, odprawę i emeryturę. Sumarycznie pensja europosła jest naprawdę sowita i na próżno ją porównywać z wynagrodzeniem, jakie może uzyskać członek polskiego Sejmu. Czytaj dalej i dowiedz się, ile zarabia europoseł!

Jak zostać europosłem?

Obecnie, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, w Parlamencie Europejskim zasiada łącznie 705 posłów. Wybierani są oni spośród 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Posłów wybiera się w wyborach powszechnych. Swój urząd piastują oni przez 5-letnią kadencję. Ilość mandatów przydzielonych konkretnym państwom jest ściśle uzależniona od ich liczby ludności. Posłów dzieli się zgodnie z poglądami politycznymi, nie przynależnością państwową.

Warunki pracy europosła

Europosłowie są zobowiązani do wykonywania wielu podróży służbowych. Podróżują oni przede wszystkim pomiędzy swoimi okręgami wyborczymi a Strasburgiem. Tam odbywa się 12 posiedzeń plenarnych w roku, średnio po jednym w miesiącu. Dodatkowo mają obowiązek pojawiać się w Brukseli, ponieważ tam mają miejsce obrady plenarne. Kolejnym obowiązkiem europosła jest uczestniczenie w spotkaniach komisji parlamentarnych i poszczególnych grup politycznych. Konkretne warunki pracy europosła zostały dokładnie uregulowane w statucie z 2009 roku.

Ile zarabia europoseł?

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile zarabia europoseł, nie jest trudne. Ich wynagrodzenia nie są tajne. Określa je statut posła do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy eurodeputowani otrzymują jednakowe wynagrodzenie miesięczne. Zgodnie z ostatnimi prezentowanymi danymi (lipiec 2020 r.) wynoszą one 8995,39 euro brutto miesięcznie, co po opodatkowaniu daje kwotę równą 7011,74 euro netto.

Wynagrodzenie europosła wypłaca się z budżetu Parlamentu Europejskiego

Od jego kwoty brutto potrąca się podatek unijny i składkę ubezpieczeniową. W niektórych europejskich krajach pensja ta podlega dodatkowemu opodatkowaniu zgodnie z regulacjami krajowymi. Posłowie nie mogą decydować o wysokości swoich wynagrodzeń. Te stanowią konkretny odsetek podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE. Obecnie ustalono, że wynagrodzenie zasadnicze posła będzie wynosić 38,5% pensji sędziego.

Ile zarabia europoseł? Dieta, emerytura, odprawa

Składniki pełnego wynagrodzenia europosłów ukształtowane są w podobny sposób, jak pensja krajowych parlamentarzystów. Obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymują oni zwrot szeregu kosztów, które muszą ponosić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych:

  • zwrot kosztów ogólnych;
  • zwrot kosztów podróży;
  • dieta dzienna.

Emerytura i renta pośmiertna

Kiedy byli europosłowie ukończą 63. rok życia, stają się uprawnieni do otrzymania emerytury. Świadczenie wynosi 3,5% wynagrodzenia zasadniczego za każdy pełny rok, kiedy wykonywany był mandat. Łączna wysokość emerytury nie może przekroczyć 70% uposażenia. Emerytura dla byłych parlamentarzystów europejskich wypłacana jest z budżetu UE. Statut przewiduje możliwość wypłacenia renty żonie i dzieciom przebywającym na utrzymaniu eurodeputowanego. Najbliższa rodzina może się o nią starać po śmierci europosła.

Odprawa

Kiedy kończy się kadencja, a europoseł nie został wybrany ponownie do sprawowania funkcji w Parlamencie Europejskim, może liczyć na otrzymanie odprawy. Jej kwota jest równa miesięcznej pensji wypłaconej za każdy rok sprawowania mandatu.

Odprawa wypłacana jest przez minimum 6 miesięcy, ale nie dłużej niż dwa lata. Pieniądze spływają na konto polityka do momentu, kiedy nie obejmie on innej publicznej funkcji, mandatu w parlamencie krajowym lub nie przejdzie na emeryturę.

Podsumowując, odpowiedzi na pytanie, ile zarabia europoseł, należy szukać w dokumentach podawanych do publicznej wiadomości. Obecnie osoba ta zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.

Dodaj komentarz