Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy? Sprawdź, ile zarabia instruktor jazdy samochodem oraz jak uzyskać uprawnienia

Teoretyczna i praktyczna nauka jazdy samochodem to proces długotrwały i żmudny. Nad rozwojem kursanta i odpowiednim jego przygotowaniem do trudnego egzaminu czuwa doświadczony instruktor nauki jazdy. Jakie są obowiązki oraz ile zarabia instruktor jazdy? Sprawdź!

Zawód instruktora nauki jazdy jest wbrew pozorom bardzo wymagający i stresujący. To właśnie on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich kursantów. W tym artykule przestawimy szczegóły dotyczące tego zawodu. Pokażemy, jak zdobyć uprawnienia oraz ile zarabia instruktor jazdy.

Czym zajmuje się instruktor?

Zastanawiasz się, ile zarabia instruktor jazdy? Na początku zobaczmy, jakie są jego obowiązki. Instruktor nauki jazdy to pierwsza osoba, z którą spotyka się młody człowiek chcący uzyskać prawo jazdy kategorii B. Od jego wiedzy i umiejętności jej przekazania zależy to, czy kursant poradzi sobie z trudnym zadaniem, jakim jest egzamin na prawo jazdy.

Do podstawowych obowiązków instruktora należy zaznajomienie kandydata na kierowcę ze wszystkimi przepisami ruchu drogowego oraz nauczenie go podstaw obsługi pojazdu. W części praktycznej instruktor uczy kursanta bezpiecznego i przepisowego poruszania się samochodem oraz wykonywania różnorodnych manewrów, takich jak parkowanie, omijanie i wyprzedzanie.

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Warunkiem otrzymania uprawnień do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy jest ukończenie około 5-miesięcznego kursu podstawowego organizowanego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego lub niektóre ośrodki szkolenia kierowców. Szkolenie składa się ze 130 godzin zajęć teoretycznych oraz z co najmniej 85 godzin zajęć praktycznych. Program kursu dla kandydatów na instruktorów przyszłych kierowców obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy psychologii;
 • metodyka nauczania;
 • prawo o ruchu drogowym;
 • technika kierowania pojazdem;
 • obsługa samochodu;
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia;
 • technika i taktyka jazdy;
 • praktyka instruktorska.

Kurs kończy się egzaminem państwowym złożonym z trzech etapów:

 • test sprawdzający poziom wiedzy teoretycznej kursanta;
 • pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych z losowo wybranego zakresu tematycznego;
 • przeprowadzenie czterech pokazowych zajęć praktycznych w wybranym losowo zakresie (dwa zadania na placu manewrowym i dwa w ruchu drogowym).

Po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez miejscowego starostę. Do wniosku dołącza się potwierdzenie ukończenia kursu, zaświadczenia lekarskie i psychologiczne oraz zdjęcie. Po uzyskaniu wpisu instruktor otrzymuje legitymację oraz numer ewidencyjny, które umożliwiają mu podjęcie pracy w OSK lub otwarcie własnej działalności szkoleniowej.

Kurs na instruktora nauki jazdy – warunki udziału

Praca instruktora nauki jazdy przeznaczona jest szczególnie dla osób, którym bliskie są idee bezpieczeństwa na drodze, chcących mieć wpływ na kształcenie i edukację przyszłych kierowców. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc przystąpić do kursu? Kryteria udziału w szkoleniu reguluje ustawa o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1). Według jej zapisów kandydatami na instruktorów nauki jazdy mogą być osoby które:

 • posiadają prawo jazdy kat A lub B przez okres, co najmniej 2 lat;
 • posiadają orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (czynności instruktora);
 • posiadają wykształcenie średnie.

Kolejnym niezbędnym warunkiem jest informacja z krajowego rejestru sądowego potwierdzająca niekaralność za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ile zarabia instruktor jazdy?

Praca instruktora jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna. Idealny instruktor powinien cechować się dużą odpornością na stres, opanowaniem, refleksem, czujnością i spostrzegawczością. Niezbędna jest empatia, cierpliwość i komunikatywność. Sprawdźmy, ile zarabia instruktor jazdy samochodem. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń instruktor zatrudniony w ośrodku szkolenia kierowców może liczyć na wynagrodzenie wynoszące średnio 4040 złotych brutto, co daje około 3050 złotych netto.

25% instruktorów zarabia poniżej tej kwoty, a ich pensja często nie przekracza 2700 złotych na rękę. Jednak praca na etacie nie jest jedyną drogą rozwoju, jaką może wybrać instruktor. Dobrym pomysłem jest założenie własnej działalności gospodarczej. Może się to przełożyć na wyższe zarobki, jednak wiąże się również z koniecznością ciągłego rozwoju i poszerzania oferty szkoleń. Do tego dochodzą koszty związane z prowadzeniem firmy, które w naszym kraju nie są niskie.

Jeśli satysfakcjonuje cię to, ile zarabia instruktor jazdy, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym leży ci na sercu, spróbuj swoich sił w tym zawodzie.

Dodaj komentarz