Ile zarabia inżynier produkcji? Sprawdź, czy jest to opłacalny zawód!

Wiele osób zastanawia się, ile zarabia inżynier produkcji. Taka praca związana jest z nabyciem odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Czy w ślad za tym podążają też wysokie zarobki? 

Inżynier produkcji to zawód, który istnieje stosunkowo od niedawna. Według powszechnie panującej opinii w Polsce inżynierowie nie są dobrze opłacani. To sprawia, że wielu absolwentów politechniki decyduje się na emigrację i podjęcie zatrudniania za granicą. Z drugiej strony, praca na takim stanowisku wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiednich studiów, przez co wydaje się, że powinna być dobrze opłacana. Jeśli zastanawiasz się, ile zarabia inżynier produkcji, zapraszamy do lektury naszego artykułu. 

Czym zajmuje się inżynier produkcji?

Do podstawowych obowiązków inżyniera produkcji należy planowanie, konstruowanie, a także rozwój linii produkcyjnych i montażowych, a także nadzór nad tymi już istniejącymi. Poza tym inżynier produkcji udziela rekomendacji i wprowadza nowe metodyki pracy, zajmuje się także organizacją produkcji w najbardziej optymalny sposób. Dodatkowo osoba zatrudniona na takim stanowisku sprawuje nadzór techniczny nad kolejnymi fazami produkcji, łącznie z doborem materiałów i urządzeń. Do jej zadań należy także pilnowanie aktualności dokumentacji technicznej maszyn i sprzętu. 

Jakie kompetencje potrzebne są na stanowisku inżyniera produkcji? 

Do najważniejszych kompetencji należy z pewnością umiejętność planowania i organizacji produkcji. Poza tym inżynier produkcji musi posiadać wiedzę na temat sposobów eksploatacji urządzeń i linii technologicznych, jak również wiedzieć, jak w praktyce zarządzań zasobami materiałowymi. Do kompetencji miękkich należy umiejętność pracy w zespole. Co poza tym liczy się na stanowisku inżyniera produkcji? Na pewno znajomość zasad BHP, a także różnych metod i technik produkcji nowoczesnymi metodami. 

Ile zarabia inżynier produkcji? 

Jeśli chodzi o to, ile zarabia inżynier produkcji, mediana zarobków wynosi 7 030 złotych brutto. Co drugi inżynier otrzymuje pensję od 5900 do 8350 złotych. Poniżej 5 900 złotych brutto zarabia 25% najsłabiej opłacanych osób na tym stanowisku. Z kolegi na zarobki powyżej 8 350 złotych brutto mogą liczyć inżynierowie produkcji, którzy należą do grupy 25% tych najlepiej opłacanych. 

Na to, ile zarabia inżynier produkcji ma wpływ jego doświadczenie, staż pracy, a także możliwości firmy, w której jest zatrudniony. Warto znać średnie zarobki i negocjować podczas rozmów o pracę, żeby osiągnąć możliwie najwyższą pensję.

Dodaj komentarz