Ile zarabia kapral w wojsku i jakie są jego obowiązki wynikające z otrzymanej rangi?

Kapral to najniższy stopień w randze podoficerskiej. Wyżej w hierarchii stoi starszy kapral, niżej starszy szeregowy. Ile zarabia kapral w wojsku jako zawodowy żółnierz?

Obowiązkiem kaprala jest przewodzenie drużynie, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i utrzymanie stałej gotowości zespołu do działania. Jest odpowiedzialny za zgranie drużyny, prawidłowe realizowanie ćwiczeń i rozkazów. W innych krajach stopień kaprala to czasem odmienna ranga, ale obowiązki pozostają podobne.

Jakie wymagania trzeba spełniać, żeby dostać się do wojska?

Żeby jako cywil móc wstąpić do wojska, trzeba wykazać się zaangażowaniem. Rolą żołnierza jest obrona swojego kraju i zakłada poświęcenie tej służbie Ojczyźnie i Narodowi. Konieczna jest niekaralność, posiadanie obywatelstwa polskiego i dobre zdrowie. Mile widziane są dodatkowe umiejętności, ponieważ służba w wojsku obejmuje wiele kierunków. Potrzebni są medycy, mechanicy, inżynierowie, technicy. 

Jak uzyskać awans na kaprala?

Dla żołnierza zawodowego w stopniu szeregowego droga do awansu wiąże się z odpowiednim stażem w służbie wojskowej. W odpowiednim czasie może złożyć dokumenty do szkoły podoficerskiej. Dopiero po ukończeniu kursu i zdanych egzaminach można jako kapral objąć służbę w jednostce. Czas trwania kursu jest różny w zależności od specjalizacji grupy, ale trwa około 9–10 miesięcy.

Dla cywili liczba miejsc na takich kursach jest limitowana przez MON. Muszą mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią.

Ile zarabia kapral i jakie przysługują mu świadczenia dodatkowe?

Kapral w wojsku zarabia średnio 5160 PLN brutto. Należą mu się także różnego rodzaju dodatki do stałego uposażenia.

  • mieszkaniowy – ma prawo do zakwaterowania w miejscu pełnienia służby;
  • za długoletnią służbę – co trzy lata podnoszony o 3% (po 35 latach przysługuje mu dodatek w wysokości 35%);
  • kompensacyjny – wyrównujący stawkę uposażenia;
  • motywacyjny;
  • służbowy – w zależności od pełnionej funkcji, posiadanych uprawnień i stanowiska.

Podnoszenie kwalifikacji jest opłacalną inwestycją (nie tylko w wojsku). W połączeniu z wieloletnią służbą dają one dobre i stabilne zarobki. To, ile zarabia kapral wojskowy, będzie uzależnione od różnych czynników, także miejsca i kraju jego pracy.

Dodaj komentarz