Ile zarabia klasa średnia w 2024 roku? Sprawdź, czy się do niej zaliczasz!

Ile zarabia klasa średnia? Co w ogóle oznacza pojęcie „klasy średniej”? Przeczytaj i dowiedz się, na jakim poziomie żyje ta część polskiego społeczeństwa. Sprawdź, czy także jesteś w tej grupie!

Klasa średnia to grupa ludzi, którzy w hierarchii społecznej zajmują pozycję środkową, pomiędzy klasą niższą a wyższą. Teoretycznie jej przedstawiciele powinni żyć na normalnym poziomie, bez szastania pieniędzmi, ale też bez zamartwiania się, że zabraknie środków na podstawowe wydatki. A jak jest naprawdę? Jak żyje i ile zarabia klasa średnia w Polsce? Kogo można do niej zaliczyć? Sprawdź!

Europejska definicja klasy średniej

Pytania o przynależność do klas niższej, średniej i wyższej, często pojawiały się w kontekście wprowadzania i zmian związanych z Polskich Ładem. Zgodnie z klasyfikacją OECD do klasy średniej zaliczają się gospodarstwa domowe, których dochód na głowę wynosi od 75% do 200% mediany zarobków w danym kraju. Wg danych GUS mediana zarobków w Polsce w I kwartale tego roku wyniosła 3403 złote na rękę.

Do klasy średniej należą więc gospodarstwa, w których dochód na członka rodziny wynosi od 2552 do 6800 złotych. Natomiast dochód rozporządzalny, czyli przeznaczany na wydatki bieżące lub oszczędności, w tej klasie wynosi średnio 2546 zł. Rozbieżności są więc duże, a w Polsce trudno jest osiągnąć takie dochody w przeliczeniu na osobę, zwłaszcza w większych rodzinach.

Ile zarabia klasa średnia według polskich polityków?

Na pytanie, ile zarabia klasa średnia, odpowiedzi będą różne w zależności od tego, kto je interpretuje. Zgodnie z projektowanymi zmianami w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga dla klasy średniej przysługiwałaby osobom, których miesięczny dochód netto wynosiłby w przybliżeniu od 4107 do 7156 złotych.

Dla niektórych osób takie kwoty oznaczają godne życie, a dla innych to minimum, za które trudno się utrzymać. Wiele zależy od liczby dzieci na utrzymaniu, kwoty spłacanych rat kredytowych czy miejsca zamieszkania.

Klasa niższa i wyższa

Wiesz już, jak wyglądają minimalne i maksymalne zarobki osób należących do polskiej klasy średniej. Warto w tym momencie wspomnieć, jak zarabiają przedstawiciele klas niższej i wyższej. Za klasę wyższą w Polsce powszechnie uważa się osoby zarabiające powyżej 10 tys. złotych brutto, stanowiące około 10 procent wszystkich Polaków.

Do klasy niższej zalicza się osoby o najniższych pensjach i innych źródłach dochodu – poniżej 4 tys. złotych brutto, czyli mniej niż 3 tys. złotych netto.

Czy jesteś w klasie średniej?

Zgodnie z kryteriami stanowiskowymi, wykształceniem i posiadanymi kwalifikacjami, do klasy średniej zaliczyć należy osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Są to głównie pracownicy umysłowi w sektorze budżetowym, a w sektorze przedsiębiorstw także menedżerowie niższego szczebla i osoby nadzorujące pracę innych. Tu zarobki mieszczą się w przedziale od 2,5 tys. nawet do 5–6 tys. złotych na rękę dla pracowników korporacji.

Wiesz już, że to, ile zarabia klasa średnia, jest postrzegane według różnych kryteriów oceniania. Zarobki klasy średniej są więc bardzo zróżnicowane. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego należy do niej nawet 12 milionów Polsków! Warto przy tym pamiętać, że przynależność do klasy średniej to nie tylko wysokość dochodu, lecz także (a może przede wszystkim) poziom wiedzy ogólnej, kultury i sposób zachowania. 

Dodaj komentarz