Ile zarabia komornik sądowy? Jak zostać komornikiem i czym jest egzekucja komornicza?

Ile zarabia komornik? Choć odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pracy w kancelarii komorniczej. Dowiedz się, jakie wynagrodzenie otrzymują komornicy i jak przebiega zajęcie komornicze!

Ile zarabia komornik? To pytanie jest dość często wyszukiwaną frazą w przeglądarkach internetowych. Wielu ludzi żyje w przeświadczeniu, że pracownik egzekucyjny bogaci się na biednych ludziach, którym zabiera środki do życia. Owszem, zarobki komornika zależą w dużej mierze od skuteczności jego działań. Należy jednak pamiętać, że pracownik sądowy musi postępować zgodnie z prawem i nie może zostawić dłużnika bez środków do życia. Jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje postanowienia sądowe, a jego zadaniem jest odzyskać pieniądze wierzyciela. Sprawdź, na czym polega praca komornika!

Zawód komornika sądowego

Komornik sądowy działa przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest przeprowadzanie egzekucji komorniczej. Ten funkcjonariusz publiczny zabezpiecza roszczenia zarówno w sprawach pieniężnych, jak i niepieniężnych. Do jego obowiązków należy również:

 • doręczanie zawiadomień sądowych;
 • poszukiwanie majątku dłużnika;
 • przygotowywanie protokołów stanu faktycznego i spisów inwentarza przed rozpoczęciem procesu sądowego.

Działalność komornika podlega pod nadzór właściwego sądu rejonowego i regulowana jest przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne – zasady zajęcia komorniczego

Komornik nie może zająć wszystkich środków dłużnika i musi zostawić część jego wynagrodzenia. Istnieje również kwota wolna od potrąceń, której wysokość zależy od rodzaju należności. Ze względu na rodzaj źródła dochodów komornik może zająć inną kwotę tytułem egzekucji długów. Przy wyliczeniach możliwej kwoty zajęcia bardzo ważna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Jak zostać komornikiem?

To, ile zarabia komornik, nie będzie cię dziwić w kontekście wymagań, jakie trzeba spełnić, by pracować w tym zawodzie. Te podstawowe to polskie obywatelstwo i wiek (minimum 26 lat). Kandydat na pracownika sądowego musi również:

 • ukończyć studia prawnicze lub administracyjne;
 • mieć zaświadczenie o niekaralności;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • odbyć aplikację komorniczą;
 • zdać egzamin komorniczy;
 • przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego.

Ile zarabia komornik – wynagrodzenie

Przedstawiciele zawodu niechętnie mówią o swoich zarobkach, jednak po zmianach prawnych muszą składać oświadczenia majątkowe. Komornicy nie otrzymują stałego wynagrodzenia – jedynym źródłem dochodu w tej pracy są opłaty egzekucyjne naliczone dłużnikowi. Aby zarobić, funkcjonariusz publiczny musi skutecznie wyegzekwować spłatę zadłużenia. To, ile zarabia komornik, zależy więc również od wysokości zobowiązań dłużników. Przyjmuje się, że pensja pracowników sądowych waha się między 5 a 6 tysięcy złotych brutto. Niewykluczone są jednak znacznie wyższe zarobki.

Jak wyliczane są koszty komornicze?

Każde postępowanie egzekucyjne wiąże się z doliczeniem do kwoty zadłużenia kosztów komorniczych. To właśnie one stanowią zarobek komornika. Obowiązujące przepisy regulują wysokość opłaty egzekucyjnej w następujący sposób:

 • 10% wartości roszczenia;
 • 5% wartości zadłużenia po umorzeniu egzekucji;
 • 3% wartości należności przy spłacie długu w ciągu miesiąca od wszczęcia egzekucji.

Przeciętny komornik zarabia kilka tysięcy złotych netto miesięcznie. Rekordzista w tej branży w ciągu roku uzbierał aż 10 milionów złotych! Jak już wiesz, to, ile zarabia komornik uwarunkowane jest skutecznością działań oraz rodzajem spraw i wysokością roszczeń. Z całą pewnością nie jest to jednak zawód dla każdego.

Dodaj komentarz