Ile zarabia kurator społeczny w 2023 roku?

ParametrKwota
Kwota bazowa (służy do obliczenia ryczałtu)2 190,45 zł
Ryczałt za 1 dozór (4%)87,62 zł
Ryczałt za 1 dozór (8%)175,24 zł
Maks. miesięczny ryczałt (10 dozorów, 4%)876,2 zł
Maks. miesięczny ryczałt (10 dozorów, 8%)1752,4 zł

Wynagrodzenie kuratora społecznego w świetle ustawy

Według przepisów ustawy o kuratorach sądowych, prezes sądu rejonowego ma prawo ustalić i przyznać kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt. Jest to forma zwrotu kosztów związanych ze sprawowanym przez niego dozorem lub nadzorem. Ważne jest, by ryczałt został wypłacony do 20. dnia każdego miesiąca.

Ile zarabia kurator społeczny – konkretne liczby

Bazując na aktualnych przepisach, ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej dla kuratorów zawodowych. W 2023 roku kwota bazowa wynosi 2190,45 zł. Oznacza to, że za pojedynczy dozór kurator społeczny może otrzymać od 87,62 do 175,24 zł. 

Warto też zaznaczyć, że liczba dozorów lub nadzorów, które kurator może sprawować, jest ograniczona do 10. Ile zarabia kurator społeczny w takim wypadku? Przy maksymalnym obciążeniu sprawami może otrzymać miesięcznie od 876,2 do 1752,4 zł.

Inne obowiązki i źródła zarobków kuratorów społecznych

Kuratorzy społeczni nie angażują się wyłącznie w sprawy dozorów i nadzorów. Ich zakres obowiązków jest znacznie szerszy. Często pomagają osobom będącym pod ich opieką w zakresie reintegracji społecznej, współpracy z rodziną czy uzyskania pomocy psychologicznej czy prawnej. 

Kuratorzy mogą także współpracować z instytucjami i organizacjami społecznymi, tak aby zapewnić podopiecznym wsparcie na różnych płaszczyznach. W praktyce oznacza to często udział w spotkaniach, szkoleniach czy konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin. 

Poza wynagrodzeniem w formie ryczałtu, kuratorzy mogą też otrzymywać dodatkowe środki za uczestnictwo w szkoleniach, projektach specjalnych czy innych inicjatywach związanych z ich profesją. Wielu kuratorów decyduje się również na prowadzenie prywatnej praktyki, oferując doradztwo czy mediacje rodzinne. W takim przypadku ich dochody mogą być zróżnicowane i zależeć od ilości klientów oraz rodzaju świadczonych usług.

W skrócie

Kurator społeczny odgrywa kluczową rolę w systemie sądownictwa, a jego wynagrodzenie oparte jest na ryczałtach związanych z liczbą sprawowanych dozorów. Ile zarabia kurator społeczny na tym zajęciu? W 2023 roku wynagrodzenie kuratora może sięgać od 876,2 do 1752,4 zł miesięcznie, w zależności od liczby spraw.

Dodaj komentarz