Ile zarabia nauczyciel WF? Pensja nauczyciela wychowania fizycznego a zarobki stażysty

Ile zarabia nauczyciel WF? Zarobki pedagogów są zróżnicowane. Dowiedz się, od czego zależy wysokość pensji, na jakie dodatki mogą liczyć nauczyciele i jak zostać nauczycielem wychowania fizycznego!

Ile zarabia nauczyciel WF?” – to pytanie często zadają osoby, które planują rozpocząć kształcenie na Akademii Wychowania Fizycznego. Wysokość pensji nauczycieli zależy od wielu różnych czynników. Nie bez znaczenia jest specjalizacja, staż pracy i stopień awansu zawodowego.

Jednak całkowite zarobki pedagoga są uzależnione również od lokalizacji placówki oświatowej, wieku nauczanych dzieci, doświadczenia w pracy, a nawet poziomu wykształcenia nauczyciela i jego rozwoju. Dowiedz się, ile zarabia nauczyciel WF!

Kto może zostać nauczycielem wychowania fizycznego?

Kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela WF określa Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Pedagogiem może zostać absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich o specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem. Do wykonywania zawodu może przystąpić także osoba, która ukończyła kierunkowe studia podyplomowe. W obu przypadkach niezbędne jest także przygotowanie pedagogiczne.

Ile zarabia nauczyciel WF?

Realne wynagrodzenie nauczyciela obejmuje nie tylko pensję zasadniczą, ale także różne dodatki. Płaca za pracę w trudnych warunkach w szkole jest niestety dość niska i nijak ma się do trudu włożonego w zdobycie kwalifikacji i uprawnień oraz odpowiedzialności za pracę z dziećmi i młodzieżą.

Co więcej, jednym z czynników wpływających na wysokość zarobków nauczyciela jest wiek dzieci. W związku z tym pedagodzy wychowania przedszkolnego zazwyczaj zarabiają najmniej.

Zarobki nauczyciela – minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

O minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli decyduje Minister Edukacji Narodowej. Nauczyciele dostają także premie i dodatki, które określone są w Karcie Nauczyciela, czyli ustawie regulującej prawa i obowiązki pedagogów. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi:

 • nauczyciel stażysta – 2949 zł brutto miesięcznie;
 • nauczyciel kontraktowy – 3034 zł brutto;
 • nauczyciel mianowany – 3445 zł brutto;
 • nauczyciel dyplomowany – 4046 brutto.

Płaca brutto nauczyciela stażysty

Staż nauczycielski trwa 9 miesięcy. Każdy stażysta ma wyznaczonego opiekuna. Jeśli zarówno opiekun, jak i dyrekcja szkoły nie będą mieli żadnych zastrzeżeń do pracy nauczyciela początkującego, może on ubiegać się o awans i tytuł nauczyciela kontraktowego. Średnie wynagrodzenie dla polskich nauczycieli na stażu wynosi 3537,80 zł.

Pensja nauczyciela kontraktowego

Przygotowania do uzyskania awansu trwają kolejne 9 miesięcy. W tym czasie w dalszym ciągu przydzielony jest opiekun, który wspiera rozwój nauczyciela. Po tym czasie sprawdzane są umiejętności pedagoga, takie jak:

 • sposób przeprowadzania lekcji;
 • realizacja dodatkowych przedsięwzięć;
 • stosunek nauczyciela do uczniów i innych pracowników.

Po awansie następuje podwyżka średniej pensji na 3926,95 zł.

Nauczyciel mianowany

Po dwóch latach bycia nauczycielem kontaktowym można starać się o kolejne uznanie. Przygotowanie ponownie trwa 9 miesięcy. Kandydat oceniany jest nie tylko przez szkołę, ale również organ odpowiedzialny za daną placówkę, np. gminę. Średnia pensja nauczyciela mianowanego pracującego na cały etat wynosi 5094,43 zł.

Nauczyciel dyplomowany

Po 12 miesiącach od uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego można rozpocząć 9-miesięczny staż na nauczyciela dyplomowanego. W tym czasie kandydat oceniany jest przez szkołę i organ prowadzący placówkę. Za takie przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne średnia pensja wzrasta do 6509,55 zł.

Praca nauczyciela – premie i dodatki motywacyjne

Nauczyciele otrzymują również dodatki i premie, między innymi za:

 • wysługę lat;
 • z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy;
 • ponadwymiarowe godziny pracy;
 • warunki pracy.

To, ile zarabia nauczyciel WF, zależy od wielu czynników, nawet poziomu wykształcenia. Najniższe zarobki dotyczą nauczycieli z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Aby sprawdzić płacę w innych zawodów, koniecznie przeczytaj nasze pozostałe artykuły!

Dodaj komentarz