Ile zarabia oficer w wojsku?

Oficer to doświadczony żołnierz — jego celem jest dowództwo nad podległą jednostką. Jeśli chcesz wiedzieć, ile zarabia oficer w wojsku RP, zapoznaj się z informacjami przedstawionymi w naszym tekście.

Służba w wojsku to dla wielu młodych ludzi najlepszy sposób na okazanie

patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Jednocześnie jest to miejsce, w którym nawet szeregowy żołnierz ma przed sobą szerokie możliwości rozwoju. Zdobycie stopnia oficerskiego to nie tylko awans w złożonej hierarchii wojskowej, ale także wyższe uposażenie. To właśnie dlatego wielu ludzi zastanawia się, ile zarabia oficer w wojsku.

Zarobki oficerów

To, ile zarabia oficer w wojsku RP, jest zależne m.in. od posiadanego przez niego stopnia. Poniżej znajdziesz informacje o płacy na niektórych szczeblach:

  • pułkownik — ok. 9–10,5 tys. złotych brutto;
  • podpułkownik — ok. 8–8,5 tys. złotych brutto;
  • major — ok. 7,2–7,6 tys. złotych brutto;
  • porucznik — ok. 6,5 tys. złotych brutto.

Ile zarabia oficer w wojsku Rzeczypospolitej Polskiej? Ważne jest nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także dodatki

Analizując zarobki żołnierzy zawodowych posiadających stopień oficerski, należy brać pod uwagę nie tylko płacę zasadniczą. Istotnym składnikiem osiąganego przez nich wynagrodzenia są także różnego rodzaju dodatki. Należą do nich na przykład:

  • nagroda jubileuszowa;
  • trzynasta pensja;
  • dodatek rozłąkowy;
  • gratyfikacje za wykonywanie specjalnych aktywności (w tym np. obsługę statku powietrznego czy służbę w szkodliwych warunkach).

Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie rodzaje dochodów, okazuje się, że płaca żołnierza-oficera jest znacznie wyższa. Samo wynagrodzenie podstawowe nie pokazuje dobrze, ile zarabia oficer w wojsku.

Według niektórych raportów średnie wynagrodzenie dla oficerów oscyluje w przedziale wynoszącym od dziewięciu do dziesięciu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Okazuje się zatem, że patriotyczna służba ojczyźnie może stanowić jednocześnie sposób na godne życie — szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że tzw. średnia krajowa (przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce krajowej) w 2022 roku wynosi według szacunków GUS około sześciu i pół tysiąca złotych brutto.

Dodaj komentarz