Ile zarabia opiekun medyczny w 2024 roku?

Kwestia tego, ile zarabia opiekun medyczny w Polsce, powinna wynikać z jego społecznej roli. Obecne stawki nie są jednak bardzo wysokie. Sprawdź, jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun i jakie otrzymuje wynagrodzenie.

Analizując, ile zarabia opiekun medyczny, należy wziąć pod uwagę, że jest to zawód, który łączy się z konkretnymi, odpowiedzialnymi zadaniami.

Wykwalifikowany pracownik opiekuńczy przede wszystkim pomaga osobom chorym i niesamodzielnym w codziennych czynnościach. Sprawdź, na jakie wynagrodzenie może liczyć opiekun medyczny.

Co wchodzi w zakres obowiązków opiekuna medycznego?

Zadając pytanie, ile zarabia opiekun medyczny, należy wspomnieć także o tym, że jest to zawód istniejący dopiero od 2007 roku. Nie wyklucza on roli pielęgniarek, lecz stanowi kluczowe wsparcie.

Dzięki odciążeniu pielęgniarek mogą one w skupieniu realizować swoje główne obowiązki, bez konieczności wykonywania wszystkich czynności pielęgnacyjnych. Obecnie wykształcenie niezbędne do pracy w zawodzie posiada kilkanaście tysięcy osób, gotowych pomagać innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

Obowiązki w pracy jako opiekun medyczny

Zadania opiekuna medycznego obejmują także zaspokajanie potrzeb bio-psycho-społecznych osób, które są z różnych powodów niesamodzielne.

Do jego obowiązków należy także dbanie o narzędzia wykorzystywane podczas zabiegów oraz rozwiązywanie i diagnozowanie problemów opiekuńczych.

Jak zostać opiekunem medycznym?

ile zarabia opiekun medyczny - jak zostać opiekunem medycznym?

Do pracy w tym zawodzie niezbędne jest zdobycie stosownego wykształcenia. Odbywa się ono w trzysemestralnej szkole policealnej. Aby móc do niej uczęszczać konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, trwającego półtora roku, konieczne jest zaliczenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin ten przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zazwyczaj na terenie szkoły.

Otrzymany dyplom pozwala na pracę w zawodzie nie tylko na terenie kraju, ale także we wszystkich placówkach ochrony zdrowia w państwach należących do Unii Europejskiej.

Czym różni się praca opiekunki medycznej od pielęgniarki?

Kluczową różnicą jest fakt, że opiekun jest jedynie wsparciem dla pielęgniarki. Dba o higienę oraz podstawowe potrzeby pacjentów, lecz nie wpływa bezpośrednio na proces leczenia i rehabilitacji. Wszelkie czynności wykonywane przez opiekunów, mają na celu ułatwić codzienność pacjentom oraz odciążyć personel medyczny. Z tego względu dbają o czystość, dobre samopoczucie i regularne spożywanie posiłków.

Obowiązki pielęgniarki

Pielęgniarki natomiast podają leki, asystują lekarzom oraz kontrolują liczne parametry pacjentów. Mogą także wykonywać zastrzyki, pobierać krew i zakładać wenflony. Wszystkie te zadania są poza kompetencjami opiekunów medycznych.

Gdzie opiekun osoby starszej lub niesamodzielnej może znaleźć zatrudnienie?

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku opiekuna uzależnione jest w dużej mierze od miejsca pracy. Posiadając niezbędne uprawnienia, można zostać przyjętym do:

  • szpitala;
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego (tzw. ZOL);
  • hospicjum;
  • domu pomocy społecznej;
  • sanatorium;
  • a także wielu instytucji prywatnych.

Niezależnie jednak od miejsca pracy, opiekun musi wykazywać empatią i szacunkiem do pacjenta. Ile zarabia opiekun medyczny? Niestety w Polsce nie jest to dobrze płatne stanowisko. Zazwyczaj wynagrodzenie uplasowane jest na poziomie najniższej krajowej. Warto jednak mieć świadomość, że są to kwalifikacje bardzo pożądane w Niemczech i Anglii, tak więc pensja opiekuna może być tam wielokrotnie wyższa.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie? Ile zarabia opiekun medyczny?

ile zarabia opiekun medyczny - jakie jest minimalne wynagrodzenie? Ile zarabia opiekun medyczny?

Pracownicy wykonujący zawody medyczne w 2022 roku otrzymali podwyżkę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. Wynika z niego, że zmienił się sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Tym samym, wynagrodzenie brutto dla opiekunów medycznych powinno wynosić około 5500 złotych brutto.

Opiekun medyczny jest zawodem bardzo potrzebnym z punktu widzenia społecznego. Poprawia jakość życia pacjentów oraz usprawnia pracę pozostałego personelu medycznego. Dzięki temu proces zdrowienia oraz okres pobytu w placówce medycznej jest lżejszy i pozwala godnie przeżyć ten czas. Jest to kluczowe zwłaszcza w przypadku pacjentów niemogących psychicznie poradzić sobie z niesamodzielnością. To, ile zarabia opiekun medyczny, powinno wynikać z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży.

Najczęściej zadawane pytania

Czy opiekun medyczny może podać leki?

Osoba na stanowisku opiekuna medycznego może podawać wyłącznie leki, które nie naruszają powłok skórnych – nie może więc wykonywać zastrzyków.

Ile zarabia opiekun medyczny na rękę?

Od 1 lipca 2022 roku obowiązują nowe, wyższe minimalne wynagrodzenia dla opiekunów medycznych. Obecnie osoby na tych stanowiskach nie mogą zarabiać mniej niż 4870 złotych brutto, czyli około 3519 zł netto.

Jakie wykształcenie musi mieć opiekun medyczny?

Opiekun medyczny w Polsce musi mieć ukończoną dwusemestralną szkołę policealną i zdany egzamin zawodowy.

Dodaj komentarz