Ile zarabia Owsiak?

Jerzy Owsiak – założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – jest bez wątpienia jednym z najważniejszych działaczy społecznych w Polsce, a jednocześnie kontrowersyjną postacią. Zastanawiasz się, ile zarabia Owsiak w WOŚP? Odpowiedź znajdziesz w tekście. 

W związku z działalnością prowadzoną przez Jurka Owsiaka w WOŚP można spotkać wiele opinii, zarówno pełnych podziwu pochwał, jak i krytycznych ocen. Do licznych zarzutów, które stawiają Owsiakowi jego przeciwnicy, należy m.in. oskarżenie, zgodnie z którym zarabia on olbrzymie kwoty z tytułu prowadzenia WOŚP. W rzeczywistości jednak prawda na temat tego, ile zarabia Owsiak w rzeczywistości, jest znacznie mniej spektakularna.

Ile zarabia Owsiak w ramach działalności w WOŚP?

Według oświadczeń ze strony Jurka Owsiaka oraz dokumentacji prowadzonej przez fundację zarobki tego działacza pochodzą z trzech źródeł. Są one następujące:

  • wynagrodzenie z tytułu prezesury w przedsiębiorstwie Złoty Melon — przedmiotem działalności tego podmiotu jest świadczenie usług na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pensja na tym stanowisku wynosi (w przybliżeniu) dziesięć tysięcy złotych miesięcznie netto. Ostatnia podwyżka wynagrodzenia miała miejsce jeszcze w 2017 roku;
  • gaża z tytułu posady prezentera radiowego;
  • pensja za wykłady prowadzone w agencji Power Speech (Agencja Mówców). Praca ta polega na przeprowadzaniu szkoleń w zakresie organizacji przedsięwzięć społecznych itp.

Trudno znaleźć wiarygodne, a jednocześnie aktualne dane na temat dwóch pozostałych źródeł dochodu. Można jedynie spekulować, że wynagrodzenie za pracę w radiu oraz Power Speech wynosi po kilka tysięcy złotych. Łącznie może oznaczać to zarobki na poziomie ok. 15-20 tysięcy złotych netto miesięcznie (są to jedynie przypuszczenia). Jest to wysokie wynagrodzenie. Z drugiej strony jednak znacznie odbiega ono swoim poziomem od obiegowych opinii na temat tego, ile zarabia Owsiak w ramach swojej wieloletniej działalności społecznej.

Jednocześnie, z informacji tych wynika, że za środki z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie trafiają do Jurka Owsiaka.

To, ile zarabia Owsiak, nie jest więc oczywiste. Jego wynagrodzenie pochodzi z kilku źródeł, dlatego finalnej kwoty można się jedynie domyślać.

Dodaj komentarz