Ile zarabia profesor na uczelni? Sprawdziliśmy!

Zastanawiasz się nad karierą naukową? Zarobki na uczelni nie należą do najwyższych. Podpowiadamy, ile zarabia profesor na uczelni!

Dla jednych studia są jedynie koniecznością, a dla innych nauka to całe życie. Ta druga grupa z pewnością rozważa pozostanie na uczelni. Sprawdź, ile zarabia profesor na uczelni i przekonaj się, czy warto w ten sposób planować przyszłość!

Czas studiów to okres zdobywania wiedzy i wchodzenia w dorosłe, samodzielne życie. Większość studentów traktuje go jako przejściowy i stanowiący krok ku wymarzonej karierze zawodowej. Niektórzy jednak są tak bardzo ambitni i żądni wiedzy, że postanawiają powiązać swoją przyszłość z nauką i piąć się w górę po drabinie stopni naukowych.

To ciężka i mozolna praca. Sprawdziliśmy, czy dodatkowo jest godziwie opłacana. Przeczytaj, ile zarabia profesor na uczelni!

Jak zdobyć tytuł profesora?

Zanim odpowiemy na pytanie, ile zarabia profesor na uczelni, warto się zastanowić, co należy zrobić, aby uzyskać ten tytuł naukowy.

Przyznawany jest on na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nadawany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać tytuł profesora, należy wcześniej posiadać już stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora wraz z wybitnymi osiągnięciami naukowymi albo artystycznymi. Należy również uczestniczyć w pracach zespołów badawczych, prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe.

Obowiązki profesora

Nie ulega wątpliwości, że profesor jest osobą pracującą na uczelni, której głównym zajęciem jest przekazywanie wiedzy swoim następcom i studentom.

To, ile zarabia profesor na uczelni, zależy od zakresu jego obowiązków, a ten jest uzależniony od regulacji wewnętrznych miejsca pracy.

Na każdej z nich występują jednak trzy podstawowe grupy zadań profesorskich:

 • grupa pracowników badawczych;
 • grupa pracowników dydaktycznych;
 • grupa pracowników badawczo-dydaktycznych.

Praca na uczelni to wiele zadań pochłaniających duże ilości czasu. W żadnym razie nie można jej przyrównać do pięciodniowego tygodnia pracy o regularnych, ośmiogodzinnych zmianach. Nauczyciele akademiccy pracują nie tylko w godzinach studiów stacjonarnych, ale również wieczorowych. Niejednokrotnie szkolą też w weekendy.

Ile zarabia profesor na uczelni?

Odpowiedź na pytanie, ile zarabia profesor na uczelni, nie jest jednoznaczna. Pensje są uzależnione od kilku czynników, wśród których najważniejszymi są:

 • staż pracy;
 • kierunek wykształcenia;
 • wielkość uczelni;
 • województwo, w którym znajduje się uczelnia.

Średnie wynagrodzenie profesora pracującego na polskiej uczelni wynosi 9270 złotych brutto miesięcznie.

Badania pokazują, że co drugi profesor otrzymuje wynagrodzenie mieszczące się w przedziale pomiędzy 7400 a 11 580 złotych brutto.

Jedna czwarta zatrudnionych może liczyć na zarobki przewyższające tę kwotę. 

Zarobki profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje minimalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia profesorów zwyczajnych. Wynosi ona 5390 złotych brutto. W przypadku profesorów nadzwyczajnych stawka ta jest nieco niższa i równa się 5025 złotych brutto miesięcznie.

Podobnie, jak w przypadku innych zawodów, profesorom przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe. Wyrażane jest ono w sposób procentowy. Jego wysokość znajduje się w granicach 1,8–3,6% wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie profesorów powiększane jest również za pełnienie określonych funkcji, na przykład:

 • za bycie członkiem komisji rekrutacyjnych;
 • za bycie promotorem prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich;
 • za bycie recenzentem wyżej wspomnianych prac;
 • za prowadzenie działalności leczniczej;
 • za kierowanie instytutem lub zakładem na uczelni.

Uzyskanie tytułu profesorskiego wiąże się z wieloma latami ciężkiej pracy naukowej na uczelni. Praca ta cechuje się nienormowanym czasem i koniecznością osiągnięcia konkretnych i mierzalnych rezultatów. Dodatkowo odpowiedź na pytanie, ile zarabia profesor na uczelni, nie jest jednoznaczna.

Stawki są uzależnione od miejsca pracy, zakresu obowiązków oraz pełnienia dodatkowych funkcji. Należy jednak przyznać, że potrafią być mocno satysfakcjonujące i zazwyczaj znacznie przewyższają średnią krajową.

Dodaj komentarz