Ile zarabia rodzina zastępcza w świetle nowych regulacji?

InstytucjaPoprzednie wynagrodzenieNowe wynagrodzenie
Rodzina zastępcza zawodowaOd 2168,76 złOd 4100 zł
Pogotowie rodzinneOd 2819,39 złOd 5084 zł

Nowe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

W związku z nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej, stawki wynagrodzeń dla rodzin zastępczych znacząco wzrosły. Ile zarabia rodzina zastępcza i jak ta kwota się zmieniła?

Rodziny zastępcze zawodowe oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mogą teraz liczyć na wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 4100 zł miesięcznie. Poprzednia kwota wynosiła nie mniej niż 2168,76 zł. Rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego również odnotowały wzrost wynagrodzenia – z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do co najmniej 5084 zł miesięcznie.

Ile zarabia rodzina zastępcza – zmiany w uprawnieniach

Oprócz tego nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany dotyczące uprawnień pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Teraz prawo do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje im do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Wcześniej takie uprawnienia były przyznawane tylko do 7. roku życia dziecka, a w wyjątkowych sytuacjach do 10. roku życia.

Sytuacja rodzin zastępczych zmienia się

Wiesz już, ile zarabia rodzina zastępcza. Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej przynosi istotne zmiany zarówno w zakresie wynagrodzeń rodzin zastępczych, jak i w kwestii uprawnień dla pracowników przyjmujących dzieci na wychowanie. Jest to ważny krok w kierunku wsparcia tych, którzy decydują się na tak ważną i odpowiedzialną rolę w życiu dziecka.

Dodaj komentarz