Ile zarabia sędzia na poszczególnych stanowiskach i co należy do jego obowiązków?

Orzekanie o winie i rozpatrywanie spraw sądowych wymagają nie lada wiedzy i wysiłku. Dlatego sędziowie są odpowiednio wynagradzani. Dodatkowym powodem jest ich potrzeba zachowania ich bezstronności, która nie może być narażona na zmiany pod wpływem niedoborów finansowych. Ile zarabia sędzia i jak obliczane jest jego wynagrodzenie? Sprawdź!

Zarobki sędziów w Polsce – co mówi Konstytucja?

Oczywiście nie znajdziesz w niej konkretnych sum wynagrodzenia dla sędziego. Istnieje jednak zapis mówiący, że każdemu sędziemu należy zapewnić „warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi obowiązków”. 

Jak te słowa wpływają na to, ile zarabia sędzia? Odpowiedzialność w tym przypadku jest stosowna do obejmowanego stanowiska w danej jednostce sądownictwa – od sądu rejonowego do Trybunału Konstytucyjnego. Zarobki sędziów muszą rekompensować nienormowane godziny pracy i związane z tym niedogodności. 

Jak jest wyliczana pensja sędziego?

ile zarabia sędzia - jak jest wyliczana pensja sędziego?

Pensja sędziego jest obliczana na podstawie wysokości średniej krajowej. Podstawą jest II kwartał roku poprzedzającego. W II kwartale 2022 roku średnia krajowa wynosiła 6156,25 brutto. W takim razie – ile zarabia sędzia? Ta kwota jest dodatkowo mnożona przez współczynnik z zakresu między 2,05 a 3,23. Tak więc wynagrodzenie zasadnicze sędziego, który jest najsłabiej opłacany, wynosi w 2023 roku 12 620 zł brutto.

Wynagrodzenie sędziego a przeliczniki w danym sądzie

Wysokość współczynnika, który decyduje o końcowej sumie podstawowego wynagrodzenia sędziów, jest uzależniona od zajmowanego szczebla. Jak prezentuje się ona w zależności od stanowiska?

Sądy rejonowe:

 • wynagrodzenie I – 2,05 (12 620 zł brutto);
 • wynagrodzenie II – 2,17 (13 359 zł brutto);
 • wynagrodzenie III – 2,28 (14 036 zł brutto);
 • wynagrodzenie IV – 2,36 (14 528 zł brutto);
 • wynagrodzenie V – 2,50 (15 390 zł brutto).

Sądy okręgowe:

 • wynagrodzenie IV i V – (2,36 i 2,50);
 • wynagrodzenie VI – 2,65 (16 314 zł brutto);
 • wynagrodzenie VII – 2,75 (16 929 zł brutto);
 • wynagrodzenie VIII – 2,92 (17 976 zł brutto).

Sądy apelacyjne:

 • wynagrodzenie VII i VIII – (2,75 i 2,92);
 • wynagrodzenie IX – 3,12 (19 207 zł brutto);
 • wynagrodzenie – 3,23 (19 884 zł brutto).

Ile zarabia sędzia sądu rejonowego?

ile zarabia sędzia w sądzie rejonowym

Od tej instytucji warto zacząć wyliczenia, ile zarabia sędzia w Polsce. Jak wynika z powyższego zestawienia, sędzia zatrudniony w sądzie rejonowym może liczyć na pensję z przedziału 12 620–15 390 zł brutto miesięcznie. 

To, ile zarabia sędzia, uzależnione jest również od innych zmiennych, ponieważ współczynnik obowiązuje przy obliczaniu pensji zasadniczej. Każdemu pracownikowi przysługują dodatki, jak również zwolnienia z pewnych obowiązkowych dla innych opłat. Więc to, ile zarabia sędzia sądu rejonowego, niekiedy znacząco różni się od powyższej kwoty.

Ile zarabia sędzia sądu okręgowego?

Teraz przekonasz się, ile zarabia sędzia sądu okręgowego. Może on liczyć na nieco wyższe stawki. Zwykle w przypadku tych jednostek przyjmuje się współczynniki na poziomie 2,36-2,92. W praktyce przekłada się to na zarobki z przedziału 14 528–17 976 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenia sędziów w sądach okręgowych są więc wyższe nawet o 40% w stosunku do najgorzej opłacanych pracowników rejonówek.

Ile zarabia sędzia w sądzie apelacyjnym?

To, oprócz SN i TK, jednostki o najwyższych poborach dla sędziów. Ile zarabia sędzia zatrudniony w sądzie apelacyjnym? Mnożnik jego mieści się w przedziale między 2,75 a 3,23. A to oznacza, że w najgorszym wypadku będzie on pobierał z państwowej kasy 16 929 zł brutto, a w najlepszym – 19 884 zł brutto.

Ile zarabia sędzia SN – współczynnik

Chcesz dowiedzieć się, ile zarabia sędzia SN? Na wysokość wynagrodzenia w przypadku sędziego zatrudnionego w Sądzie Najwyższym wpływają staż pracy i izba zatrudniająca. Poza tym, mnożnik jego dochodów jest zdecydowanie wyższy od tego zarezerwowanego dla sędziów niższych instancji. Wynosi aż 4,13 i przekłada się na pensję w wysokości 25 425 zł brutto miesięcznie. 

O tym, ile zarabia sędzia w Sądzie Najwyższym, decyduje również staż. Po 7 latach pracy wynagrodzenie sędziego idzie w górę i wynosi 115% podstawy z chwili zatrudnienia.

Ile zarabia sędzia Trybunału Konstytucyjnego?

Ten poziom zarobków jest nieosiągalny dla innych sędziów, nawet tych z Sądu Najwyższego. Współczynnik wynagrodzenia w tym przypadku osiąga wartość równą 5. Ile zarabia sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Sędziowie TK pobierają miesięcznie przynajmniej 30 781 zł brutto. 

Dlaczego mówi się o niezamkniętych kwotach? Ze względu na dodatki i profity przygotowane dla sędziów. Mogą oni sobie również „dorobić” w Krajowej Radzie Sądownictwa. Niektórzy osiągają w ten sposób nawet drugą pensję.

Na czym polega praca w KRS?

Posiedzenia KRS odbywają się cyklicznie każdego miesiąca. Czas ich trwania wynosi kilka dni, a w miesiącu zwoływane są jedno lub dwa takie spotkania. Ile zarabia sędzia, który zasiada w KRS i działa dodatkowo w zespołach roboczych? Może liczyć na dietę za każdy dzień udziału w posiedzeniu. Jej wysokość to 20% średniego wynagrodzenia z II kwartału roku poprzedniego. W praktyce oznacza to, że każdy sędzie za jeden dzień posiedzenia otrzymuje dietę w wysokości 1231 zł brutto. Trzeba pamiętać, że dni roboczych w KRS może być 6-8 miesięcznie.

Co oznacza kwota brutto w przypadku sędziów?

To interesujące, bo opodatkowana kwota wynagrodzenia dla sędziego różni się od tej dla osób zatrudnionych w sektorach prywatnych gospodarki. Co to oznacza? Na to, ile zarabia sędzia netto, nie mają wpływu składki ZUS, ponieważ osoby te ich nie odprowadzają. Oznacza to, że wynagrodzenie „na rękę” jest wyższe od tego pobieranego przez obywatela nawet o 1000 zł. A to nie wszystko, ponieważ dla sędziów dostępne są również dodatki, których inni nie otrzymują.

Podsumowanie artykułu – ile zarabia sędzia?

Zarobki sędziów w Polsce są wysokie. Trzeba jednak powiedzieć, że odpowiedzialność, jaka ciąży na każdym, również jest niebagatelna. Sędziowie decydują o losach pojedynczych obywateli i całych grup społecznych lub firm. To, ile zarabia sędzia, jest związane z koniecznością zachowania bezstronności. Ma to znaczenie szczególnie w trudnych sytuacjach, gdy oskarżeni dopuszczają się jawnych praktyk przekupstwa.

Dodaj komentarz