Ile wynosi pensja żołnierza zawodowego? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku!

Pensje żołnierzy zawodowych wzrastają z biegiem czasu wraz ze wzrostem stopnia wojskowego i doświadczenia zawodowego. Należy jednak przyznać, że już na samym początku służby są mocno satysfakcjonujące. Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku!

Zawodowi żołnierze są grupą zawodową, która cechuje się relatywnie wysokimi zarobkami. Już na początku swojej kariery zarabiają ponad cztery tysiące złotych miesięcznie, a kwota ta stanowi jedynie podstawę ich wynagrodzenia. Ta jest zazwyczaj powiększana o rozmaite dodatki. Dodatkowo wynagrodzenie wojskowych wzrasta wraz z każdym przepracowanym rokiem i otrzymanym awansem. Ile zarabia się w wojsku? Jeśli zastanawiasz się, czy mundur to dobry wybór, koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Jak zostać żołnierzem zawodowym w polskim wojsku?

Chociaż perspektywa pracy w wojsku może wydawać się kusząca, chociażby ze względu na szybkie osiągnięcie wieku emerytalnego i przyzwoite zarobki, to warto wiedzieć, że nie każdy otrzyma taką szansę. Aby zostać zawodowym żołnierzem, należy pozytywnie przejść przez proces wieloetapowej rekrutacji.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na żołnierza?

Kandydat na żołnierza musi odznaczać się nienagannym stanem zdrowia, dobrą kondycją, sprawnością fizyczną, ale też posiadać odpowiednią motywację i osobowość. Jednym z elementów rekrutacji są testy sprawnościowe i psychologiczne. Żołnierz zawodowy w stopniu szeregowego powinien ukończyć co najmniej gimnazjum i mieć przygotowanie zawodowe. Osiągniecie niektórych stopni jest możliwe dopiero po ukończeniu wyższej szkoły wojskowej.

Ile zarabia się w wojsku?

Zarobki żołnierzy polskiego wojska są jawne. Od czego zależy, ile zarabia się w wojsku? Stawki uposażenia regulowane są przez dwa akty prawne:

 • ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Aktualnie obowiązujące stawki uposażenia zasadniczego w polskiej armii kształtują się w następujący sposób:

 • szeregowy: 4110 złotych brutto miesięcznie;
 • starszy szeregowy: 4180 złotych brutto miesięcznie;
 • kapral: 4660 złotych brutto miesięcznie;
 • starszy kapral: 4700 złotych brutto miesięcznie;
 • plutonowy: 4740 złotych brutto miesięcznie;
 • sierżant: 4970 złotych brutto miesięcznie;
 • starszy sierżant: 5040 złotych brutto miesięcznie;
 • młodszy chorąży: 5090 złotych brutto miesięcznie;
 • chorąży: 5330 złotych brutto miesięcznie;
 • starszy chorąży sztabowy: 5530 złotych brutto miesięcznie;
 • podporucznik: 5790 złotych brutto miesięcznie;
 • porucznik: 5870–5910 złotych brutto miesięcznie;
 • kapitan: 6120–6230 złotych brutto miesięcznie;
 • major: 6530–6870 złotych brutto miesięcznie;
 • podpułkownik: 7170–7850 złotych brutto miesięcznie;
 • pułkownik: 8320–9660 złotych brutto miesięcznie;
 • generał brygady: 10 480–11 230 złotych brutto miesięcznie;
 • generał dywizji: 11 830–12 780 złotych brutto miesięcznie;
 • generał broni: 13 480–14 580 złotych brutto miesięcznie;
 • generał 16 830 złotych brutto miesięcznie.

Dodatki do wynagrodzenia

Ile zarabia się w wojsku? Na całkowitą wysokość pensji żołnierzy zawodowych składa się wynagrodzenie podstawowe, którego aktualną wysokość podaliśmy powyżej oraz różnego rodzaju dodatki (za długoletnią służbę, służbowe, mieszkaniowe, kompensacyjne i motywacyjne).

Dodatek za długoletnią służbę

Przez pierwsze piętnaście lat służby dodatek od długoletniej służby waloryzowany jest co trzy lata i wynosi odpowiednio:

 • 3% uposażenia zasadniczego po przepracowanych 3 latach;
 • 6% uposażenia zasadniczego po przepracowanych 6 latach;
 • 9% uposażenia zasadniczego po przepracowanych 9 latach;
 • 12% uposażenia zasadniczego po przepracowanych 12 latach;
 • 15% uposażenia zasadniczego po przepracowanych 15 latach

Po piętnastu latach pracy w wojsku dodatek wzrasta co roku o 1%, a jego maksymalna wysokość może wynosić 35% uposażenia zasadniczego.

Odpowiedź na pytanie, ile zarabia się w wojsku, nie jest jednoznaczna. Warto jednak zaznaczyć, że praca ta wiąże się z satysfakcjonującym wynagrodzeniem, które wzrasta wraz ze zdobywanym doświadczeniem i zdobywanymi stopniami.

Dodaj komentarz