Ile zarabiają położne? Ile zarabiają pielęgniarki? Sprawdź, ile wynoszą średnie miesięczne pensje pielęgniarek i położnych

Rola pielęgniarstwa i położnictwa w systemie ochrony zdrowia jest bardzo istotna. Od niej zależy bezpieczeństwo i opieka pacjentów. Osoby wykwalifikowane mogą pobierać wynagrodzenie wyższe niż średnia krajowa. Sprawdź, ile zarabiają położne.

Wpływ na to ile zarabiają położne, mają miejsce zatrudnienia, miasto oraz doświadczenie. Ich rola rozpoczyna się od momentu narodzenia i trwa do śmierci. Zarówno podczas leczenia, jak i momencie ograniczonej sprawności spowodowanej wiekiem lub urazami są to osoby mające bezpośredni wpływ na jakość opieki.

Ile zarabiają położne? Obowiązki w zawodzie

Kompetencje i zarobki położnych wynikają z pracy na rzecz kobiet i dzieci. Ze względu na wykształcenie oraz doświadczenie są one specjalistkami z zakresu prowadzenia ciąży i opieki w czasie połogu.

Ministerstwo Zdrowia uprawnia położne także do edukacji w zakresie opieki nad noworodkiem oraz przyjmowania porodów, zarówno samodzielnie, jak i w obecności lekarza.

Wbrew pozorom i powszechnie utartym przekonaniom położne nie zajmują się jedynie kobietami w okresie ciąży i połogu. Ich wiedza i umiejętności są bardzo przydatne w okresie dojrzewania oraz menopauzy. Opieka położnicza bywa także niezbędna podczas leczenia onkologicznego.

Jakie wykształcenie muszą mieć położne, aby więcej zarabiać?

Wykonywanie zawodu położnej i pobieranie wynagrodzenia wynika z tytułu zawodowego. Do 2005 roku położną można było zostać po ukończeniu zawodowej szkoły medycznej. Prawo to zostało jednak zmienione.

Obecnie dyplom niezbędny do pracy w tym zawodzie można zdobyć jedynie na uczelni wyższej. Zgodnie z prawem wystarczy ukończyć pierwszy, trzyletni stopień studiów, i uzyskać tytuł licencjata. W wielu przypadkach warto jednak zdecydować się na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia. Wykształcenie wyższe pełne na pewno pomoże w przyszłym znalezieniu pracy.

Studia na kierunku położnictwo wymagają wysokich wyników uzyskanych z matury z przedmiotów takich jak biologia, chemia oraz matematyka. W zależności od potrzeb można studiować na uczelni prywatnej lub państwowej, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Od czego zależą miesięczne zarobki pielęgniarek i położnych?

Środowisko pielęgniarek i położnych nie charakteryzuje się wysokim miesięcznym wynagrodzeniem. Mimo to odpowiedź na pytanie, ile zarabiają położne, może być inna w zależności od miejsca zatrudnienia i liczby przepracowanych godzin.

Większość położnych pobiera pensję w wysokości około 5000 brutto – według danych GUS.

Najwyższe mediany wynagrodzeń dotyczą położnych zatrudnionych w dużych miastach wojewódzkich. Tytuł magistra położnictwa wraz ze specjalizacją uprawnia taką osobę do wynagrodzenia w wysokości 1,06 średniego wynagrodzenia.

W jakim miejscu może pracować położna? Ile zarabiają położne środowiskowe?

Położne najczęściej pracują w sektorze publicznym, w szpitalach lub przychodniach. Mogą także zatrudnić się w prywatnych klinikach i szkołach rodzenia. Niektóre prowadzą także własną działalność i współpracują z pojedynczymi pacjentkami.

Istnieje także stanowisko położnej środowiskowej. To osoba zajmująca się kobietami w połogu oraz noworodkami w pierwszych dwóch miesiącach życia. Taka opieka jest w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najniższe wynagrodzenie możliwe na tym stanowisku to 5478 złotych brutto.

Położna pracujące w systemie godzinowym średnio zarabiają około 30 złotych brutto. Miesięczna pensja wynika wtedy bezpośrednio od ilości przeprowadzonych godzin.

Doświadczenie i podejście do pacjentów wpływają na to, ile zarabiają położne. To odpowiedzialna i stresująca praca, która powinna być dobrze wynagradzana. Nic dziwnego – są to osoby dbające o komfort i zdrowie tysięcy kobiet i noworodków.

Dodaj komentarz