Ile zarabia urzędnik w Polsce? Od czego zależą zarobki przedstawicieli państwa?

Zadaniem urzędników jest dbałość o właściwą pracę urzędów. To właśnie urzędnik zajmuje się rozpatrywaniem spraw petentów. Zastanawiasz się, ile zarabia urzędnik? W takim razie lektura naszego tekstu to bardzo dobry pomysł.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że urzędnik to bardzo ogólne pojęcie. Do tej grupy należą np. pracownicy organów podatkowych, referenci w urzędach miejskich itp. To właśnie dlatego udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Ile zarabia urzędnik?” jest niemożliwe. Mimo to można przytoczyć kilka ciekawych faktów na ten temat. Sprawdź, jakich zarobków oczekiwać w administracji państwowej i jak różnią się one w zależności od stanowiska.

Zarobki urzędników w Polsce – przykłady

Jak już wiesz, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie jest bardzo trudne. Trudno porównywać dochody osiągane np. przez doświadczonego kontrolera skarbowego oraz początkującego referenta w urzędzie gminy. Warto jednak przedstawić kilka przykładów:

  • szeregowi referenci (pracownicy operacyjni, którzy są często na pierwszej linii podczas kontaktu z petentami) otrzymują miesięczne wynagrodzenie na poziomie ok. 3,5 tysiąca złotych brutto. Kwota ta odnosi się zarówno do pracowników administracji centralnej, jak i tych, którzy zostali zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • wyżsi urzędnicy w administracji publicznej/samorządowej – pensja w wysokości około 5–6 tysięcy złotych brutto;
  • inspektorzy – zarobki wynoszące około 4,5 tysiąca złotych brutto,
  • pracownicy ministerstw – w zależności od resortu może być to np. 9–10 tysięcy złotych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) lub 7–8 tysięcy złotych (Ministerstwo Sprawiedliwości) brutto miesięcznie.

Ważne jest nie tylko to, ile zarabia urzędnik, ale także perspektywy zawodowe

Praca w tzw. budżetówce jest czasem krytykowana z powodu niskich płac w porównaniu z zarobkami w sektorze prywatnym. Często jednak zapomina się o tym, że pracownicy sektora publicznego mogą liczyć na stabilne, długoterminowe zatrudnienie. Oprócz tego urzędnicy otrzymują oni często dodatkowe uposażenie, np. w postaci trzynastej wypłaty w roku, nagród jubileuszowych, bonów świątecznych itp. Wszystko to sprawia, że praca urzędnika wydaje się dość atrakcyjna, szczególnie w obecnych, burzliwych czasach. 

To, ile zarabia urzędnik miesięcznie, nie powinno zatem stanowić głównego kryterium wyboru. Ważne są także inne warunki zatrudnienia w tym sektorze.

Dodaj komentarz