Ile zarabia wójt? Sprawdź wynagrodzenie na tym stanowisku

Wysokość pensji wójta jest ściśle związana z liczebnością gminy, której dowodzi. Ustawa oraz rozporządzenie ustalają widełki wynagrodzenia przywódców gmin. Konkretna kwota jest jednak ustalana przez radę gminy. Sprawdziliśmy, ile zarabia wójt!

Nie każdy wójt zarabia taką samą kwotę pieniędzy. Spowodowane jest to zróżnicowanym poziomem trudności sprawowania funkcji. Im większa jest gmina, tym praca wójta jest trudniejsza. Z tego też względu ustawa o wynagrodzeniu urzędników państwowych na stanowisku kierowniczym i rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych różnicuje widełki pensji przywódców gmin w uzależnieniu od liczby ludności zamieszkującej dany teren. Ostateczna wysokość pensji wójta zależy od ustaleń rady gminy. Przeczytaj i dowiedz się, ile zarabia wójt.

Kto może zostać wójtem?

Zgodnie z obowiązującym prawem, wójtem może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która w dniu głosowania ma ukończony dwudziesty piąty rok życia. Wójta wybierają obywatele zamieszkujący na konkretnym terenie, ale jego wynagrodzenie uchwalane jest przez radę gminy. W tej mogą zasiąść wszyscy obywatele Unii Europejskiej.

Wójt to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Do jego zadań należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz realizowanie zadań określonych przepisami prawa. Do tych ostatnich należą w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  • kierowanie urzędem stanu cywilnego.

Ile zarabia wójt? Kto odpowiada za wysokość jego wynagrodzenia

Ramy wynagrodzeń, jakie mogą osiągnąć przywódcy gmin, określone są w dwóch aktach prawnych:

  • ustawie o wynagrodzeniu urzędników państwowych na stanowisku kierowniczym;
  •  rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

Pod koniec września ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która dotyczyła podwyżek wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zmieniła ona zasady ustalania maksymalnej wysokości diet i wynagrodzeń w samorządach terytorialnych.

Z jakich elementów składają się miesięczne zarobki wójta?

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, ile zarabia wójt, należy wziąć pod uwagę, iż na jego miesięczne wynagrodzenie składają się cztery podstawowe elementy. Wśród nich wyliczyć można:

  1. wynagrodzenie zasadnicze;
  2. dodatek funkcyjny;
  3. dodatek za wysługę lat;
  4. dodatek specjalny.

Ile zarabia wójt?

Wynagrodzenie zasadnicze włodarzy gmin uzależnione jest od liczebności mieszkańców. W gminach, gdzie zamieszkuje powyżej 100 tysięcy mieszkańców, wójt może zarobić maksymalnie 10 770 złotych brutto miesięcznie. W tym przypadku dodatek funkcyjny nie może przekraczać kwoty 3450 złotych brutto. Wójt w gminie, w której zamieszkuje od 15 do 100 tysięcy mieszkańców, może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze do 10 430 złotych brutto miesięcznie i dodatek w wysokości 3450 złotych. W przypadku najmniejszych gmin pensja zasadnicza to maksymalnie 10 250 złotych miesięcznie brutto i dodatek w wysokości 3150 złotych.

Po wspomnianych wcześniej zmianach wprowadzonych przez prezydenta w ubiegłym roku, całkowite maksymalne wynagrodzenie wójta gminy nie może miesięcznie przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej, co daje 20 041,50 złotych brutto. Natomiast wynagrodzenie minimalne nie może być niższe niż 80% maksymalnego, a więc 16 033,02 złote brutto miesięcznie. W praktyce oznacza to, że niemalże wszyscy włodarze gmin pod koniec roku 2021 otrzymali sowite podwyżki.

Czym jest kwota bazowa?

Kwota bazowa nie jest wartością stałą. Ustalana jest rokrocznie i podawana do wiadomości publicznej w ustawie budżetowej. Jest to podstawa wynagrodzenia, która pozwala na obliczenie miesięcznych pensji konkretnych grup zawodowych, między innymi, urzędników państwowych piastujących stanowiska kierownicze.

Podsumowując, w zeszłym roku prezydent podpisał ustawę, która znacznie przewyższała zarobki włodarzy gmin. Dzięki niej odpowiedź na pytanie, ile zarabia wójt, potrafi naprawdę zadziwić. Okazuje się bowiem, że osoba sprawująca to stanowisko może otrzymywać ponad dwadzieścia tysięcy miesięcznej pensji.

Dodaj komentarz