Ile zarabia aplikant radcowski? Rzeczywista analiza zarobków

Parametr2017 r.2023 r.
Mediana zarobków netto< 2500 zł3500 zł
25% najlepiej zarabiających> 2500 zł> 4300 zł
25% najmniej zarabiających< 1500 zł< 2900 zł

Dyskusje na temat zarobków aplikantów

Jeszcze niedawno, w 2017 roku, większość aplikantów radcowskich zarabiała sumy bliskie minimalnemu wynagrodzeniu w Polsce. Zaskakująco, 66% z nich otrzymywało mniej niż 2500 zł netto miesięcznie, a 50% nawet poniżej 1500 zł. Na takie wyniki miały wpływ różne formy zatrudnienia, które nie zapewniały stałych i wysokich dochodów. To, ile zarabia aplikant radcowski, od dawna jest kontrowersyjne.

Niepewne formy zatrudnienia aplikantów

W Polsce popularne są różne niestabilne formy zatrudnienia. Wśród aplikantów radcowskich w 2017 roku aż 40,78% nie miało umowy o pracę. Zamiast tego wielu z nich pracowało na umowę zlecenie (15,38%), prowadziło własną działalność gospodarczą (11,32%) czy pracowało na czarno (8,19%). Takie formy zatrudnienia nie tylko wpływały na ich zarobki, ale także na subiektywne odczucia dotyczące ich sytuacji finansowej. Ponad 68% z nich korzystało ze wsparcia finansowego rodziny.

Ile zarabia aplikant radcowski w 2023 roku?

Sytuacja aplikantów radcowskich w 2023 roku prezentuje się nieco lepiej. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak mediana zarobków dla tej grupy zawodowej wynosi 4660 zł brutto, czyli około 3500 zł netto. Jedynie 25% najlepiej opłacanych aplikantów otrzymuje powyżej 4300 zł na rękę, a 25% najgorzej wynagradzanych zarabia mniej niż 2900 zł netto. Ile zarabia aplikant radcowski w porównaniu do pełnoprawnego radcy? Średnio 2 razy mniej!

Umiejętności aplikantów a ich wynagrodzenie

Należy podkreślić, że po roku czy dwóch latach praktyki umiejętności aplikantów radcowskich nie odbiegają znacząco od kompetencji pełnoprawnych radców prawnych. Mimo to, ich zarobki są nieproporcjonalnie niższe. 

Aplikanci często wykonują podobne zadania co radcy, uczestniczą w procesach sądowych, doradzają klientom, a ich wiedza oraz doświadczenie gwarantują wysoki poziom świadczonych usług. Niestety ich wynagrodzenie nie odzwierciedla adekwatnie wkładu w pracę kancelarii oraz w obsługę klienta. Ta dysproporcja stanowi poważny problem w branży prawniczej Polski i powinna być przedmiotem dalszych dyskusji.

Wnioski

Choć zarobki aplikantów radcowskich w Polsce rosną, wciąż nie są na satysfakcjonującym poziomie. Niestabilne formy zatrudnienia oraz wysokie koszty aplikacji sprawiają, że wielu z nich boryka się z trudnościami finansowymi. Ile zarabia aplikant radcowski? Niektórzy niewiele powyżej minimalnej krajowej, a przeciętne wynagrodzenie to ok. 3500 zł na rękę.

Dodaj komentarz