Ile zarabia burmistrz? Poznaj zarobki głowy miasta. Pensja a obowiązki burmistrza

Wielu osobom wydaje się, że urzędnicy na kierowniczych stanowiskach zarabiają kokosy. A jaka jest prawda? Ile zarabia burmistrz? Przeczytaj i poznaj wysokość zarobków głowy miasta.

Burmistrz to organ wykonawczy miejskiego samorządu lokalnego, a zarazem szef miejskiego ratusza. Odpowiada za wiele istotnych spraw, m.in. za to, jak wygląda jego miasto i jak żyje się mieszkańcom. Taka odpowiedzialność powinna być odpowiednio nagrodzona. Ile zarabia burmistrz? Ten artykuł wyjaśni ci, od czego zależy wysokość pensji głowy miasta.

Burmistrz – głowa miasta, wybrana przez mieszkańców

Zanim dowiesz się, ile zarabia burmistrz, przeczytaj, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, której siedziba władz znajduje się w położonym na terenie gminy mieście, liczącym nie więcej, jak 100 tys. mieszkańców. W większych miastach takim organem samorządowym jest prezydent miasta. Burmistrzowie, podobnie jest wójtowie gmin wiejskich, są wybierani przez mieszkańców podczas głosowania w wyborach samorządowych. Ich kadencja trwa obecnie 5 lat.

Jakie obowiązki ma burmistrz?

Burmistrz wykonuje uchwały rady miasta. Jest zwierzchnikiem urzędników zatrudnionych w ratuszu i to właśnie im zleca większość obowiązków wykonawczych. Zarządza mieniem komunalnym i budżetem miasta. Powołuje kierowników jednostek organizacyjnych samorządu gminnego. Pełni też funkcje reprezentacyjne i współpracuje z samorządami powiatu i województwa w swoim regionie. W praktyce oznacza to, że burmistrz ma nienormowany czas pracy, mnóstwo obowiązków. Czy to, ile zarabia burmistrz, jest więc adekwatne do odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa?

Ile zarabia burmistrz? Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wysokość jego pensji określa rada miasta w uchwale, biorąc pod uwagę wysokość budżetu miasta i przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Ta właśnie ustawa, wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów, reguluje wysokość minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia samorządowców: radnych, wójtów, starostów, burmistrzów, prezydentów miast i ich zastępców oraz niższych stopniem urzędników. Zgodnie z tymi przepisami aktualne wynagrodzenie brutto burmistrzów, wraz z dodatkiem specjalnym i funkcyjnym, oscyluje w granicy od 16 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Wiesz już, ile może zarobić burmistrz. Czy pensja burmistrza jest wysoka? Wysokość jego zarobków związana jest z odpowiedzialnością. Warto pamiętać, że głowa ratusza pracuje często w niedziele i święta, bo właśnie wtedy odbywa się większość lokalnych imprez, które promują miasto oraz integrują jego mieszkańców.

Dodaj komentarz