Ile zarabia mediator? Podajemy oficjalne i rynkowe stawki

Czy to, ile zarabia mediator, zależy od rodzaju sprawy i wartości sporu? Sprawdź, na jakie wynagrodzenie może liczyć, jeśli działa na zlecenie sądu, a ile zarobi ten, który pracuje dla klientów prywatnych.

Jako mediator możesz zajmować się sprawami przyznanymi przez sąd lub działać komercyjnie, świadcząc usługi dla klientów prywatnych. To, ile zarabia mediator, zależy od tego, jaką drogę kariery wybierze. Poznaj stawki obowiązujące w każdym z wymienionych przypadków.

Ile zarabia mediator zajmujący się sprawami skierowanymi przez sąd?

Gdy mediator prowadzi sprawę na zlecenie sądu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Ministra Sprawiedliwości. Stawki są jawne i możesz zapoznać się z nimi w Rozporządzeniu z 30 listopada 2005 roku.

Ile zarabia mediator sądowy? To zależy od przedmiotu sporu:

  • w sprawach majątkowych, gdzie można ustalić wartość przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% tej wartości (ale nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł);
  • w sprawach majątkowych, gdzie nie można określić wartości przedmiotu sporu, a także w sprawach niemajątkowych, mediator otrzymuje 150 zł za pierwsze spotkanie, a za każde kolejne 100 zł.

Oprócz wynagrodzenia mediatorowi przysługuje także prawo do zwrotu kosztów, np. dojazdu czy wynajmu pomieszczenia na spotkanie.

Ile zarobi mediator pośredniczący w sprawach prywatnych?

Na mediacje klienci często decydują się także sami, bez angażowania sądu. Mediatorzy pomagają rozwiązać problemy rodzinne, sprawy majątkowe i wiele innych.

W takich przypadkach mediator może liczyć na wyższe stawki niż w przypadku spraw skierowanych z sądu. Początkujący mediatorzy mogą zarobić około 50 zł/godz., jednak już po kilku latach stawki rosną do nawet 200-300 zł/godz.

Zarobki mediatora w przeliczeniu na godzinę mogą się wydawać bardzo wysokie. To, ile zarabia mediator, jest jednak uzasadnione. Pamiętaj, że taka praca to nie tylko spotkania. Specjalista musi dokładnie przygotowywać się do prowadzenia spraw i stale się dokształcać – warto to uwzględnić przy określaniu stawek.

Dodaj komentarz