Jak i komu pomaga pedagog? Ile zarabia pedagog w placówkach szkolnych i opiekuńczych?

W placówkach oświatowych oprócz nauczycieli pracuje szereg pracowników podlegających ustawie o oświacie. Jednym z nich jest pedagog. Ile zarabia pedagog podlegający ustawie Karta Nauczyciela? Sprawdź!

Rolą pedagoga jest pomoc uczniom we wszelkich trudnościach w nauce. Współpracując jednocześnie z uczniem, nauczycielem i rodzicami powinien znaleźć powód występujących trudności. Następnie wspólnie szukają rozwiązania, które będzie wsparciem dla ucznia. Jest pośrednikiem między uczniem a otoczeniem. Kiedy trzeba, kieruje do poradni, współtworzy program nauczania, organizuje konkursy i olimpiady. Zajmuje się także obserwacją i badaniami. Na ich podstawie, tworzone są coraz lepsze ścieżki edukacyjne. Ile zarabia pedagog wykonujący tak wiele zadań?

Jak zostać pedagogiem?

Zanim dowiesz się, ile zarabia pedagog, przeczytaj, jakie kompetencje są potrzebne do tej pracy. W tym zawodzie konieczne jest przygotowanie pedagogiczne w postaci studiów magisterskich lub podyplomowych. Wielu pedagogów rozpoczyna swoją ścieżkę kariery od studiów psychologicznych. Żeby zostać dobrym pedagogiem, który budzi zaufanie, ważne jest umiejętność komunikacji, cierpliwość, empatia, a także dyskrecja, pomysłowość, indywidualne podejście w sposobie rozwiązywania problemów. Na pedagoga spada odpowiedzialność za umiejętne łagodzenie konfliktów na linii uczeń–uczeń, uczeń–nauczyciel, uczeń–placówka szkolna.

Gdzie może znaleźć zatrudnienie pedagog?

Pedagoga znajdziesz w każdej placówce oświatowej od przedszkola aż po szkołę średnią i zawodową. Posiada swój własny gabinet, aby zachować prywatność rozmów. Pracuje także na świetlicy. Pedagodzy zatrudniani są w poradniach i ośrodkach wychowawczych, szkołach prywatnych i specjalnych. Mogą znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie wspiera się rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Ile zarabia pedagog za wykonywanie swoich obowiązków?

Średnia pensja pedagoga wynosi 4040 PLN brutto. Pedagog szkolny podlega Karcie Nauczyciela i tak jak nauczycielom przysługuje mu szereg dodatków z tytułu stażu pracy, stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji. Wynagrodzenie waha się od 3260 PLN do 4780 PLN brutto. Na te wyższe mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w woj. mazowieckim i pomorskim. 

Wiesz już, ile zarabia pedagog. Z zawodem tym wiąże się duża odpowiedzialność. Potrzebna jest do tego odwaga w działaniu i obiektywizm.

Dodaj komentarz