Ile zarabia pracownik socjalny? Praca asystenta rodziny. Sprawdź pensję pracownika MOPS!

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej mierzą się w bardzo odpowiedzialnymi i ważnymi zadaniami. Muszą otoczyć opieką i wsparciem osoby potrzebujące. Czy takie osoby są dobrze wynagradzane? Dowiedz się, ile zarabia pracownik socjalny w Polsce!

Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy rodzinnej mogą liczyć na pomoc państwa. Wsparcia udzielają Ośrodki Pomocy Społecznej. Najczęściej rodzina, która jest dysfunkcyjna i nie radzi sobie w różnych kwestiach, otrzymuje opiekę asystenta rodzinnego. Pracownik socjalny zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków osobom potrzebującym oraz zapobieganie wszelkim patologicznym sytuacjom w społeczeństwie. Jak wygląda praca asystenta rodziny? Ile zarabia pracownik socjalny? Sprawdźmy to!

Czym zajmuje się pracownik socjalny MOPS?

W dużym skrócie pracownik socjalny udziela potrzebnego wsparcia rodzinom niewydolnym wychowawczo i opiekuńczo. Jednak asystent społeczny wspiera także osoby:

  • bezdomne;
  • bezrobotne;
  • samotne;
  • znajdujące się w kiepskiej sytuacji materialnej;
  • uzależnione od wszelkich używek;
  • chore i niepełnosprawne;
  • po odbyciu kary w więzieniu.

Zadaniem pracownika socjalnego jest organizowanie pomocy i wsparcia, udzielanie rad oraz kierowanie do właściwych instytucji osób, które nie radzą sobie w życiu na różnych płaszczyznach.

Jak zostać asystentem rodziny?

Zawód pracownika socjalnego jest uregulowany prawnie. Przepisy jasno wskazują, kto może zostać dopuszczony do wykonywania tego zawodu. Aby zostać zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej, należy ukończyć studia I stopnia na kierunku praca socjalna. Ponadto warto zauważyć, że do pracy na tym stanowisku przydatne będą pewne predyspozycje. Osoba, która chce pomagać rodzinom dysfunkcyjnym, powinna być odporna na stres, zdecydowana, energiczna i empatyczna. 

Ile zarabia pracownik socjalny? Średnia płaca

Średnie wynagrodzenie pracownika socjalnego wynosi 4000 zł brutto miesięcznie. Pensja może jednak wzrosnąć powyżej 4500 zł. Wysokość zarobków uzależniona jest w dużej mierze od stażu pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej odgrywa bardzo ważną rolę w państwie. To, ile zarabia pracownik socjalny, nie wydaje się jednak adekwatną kwotą do ilości obowiązków i poziomu trudności zajęcia.

Najczęściej zadawane pytania

Ile zarabia pracownik socjalny 2022?

Średnio pracownik socjalny w 2022 roku zarabia 4000 zł brutto miesięcznie.

Ile zarabia pracownik socjalny na rękę?

Średnio pracownik socjalny zarabia 2830 złotych na rękę.

Ile zarabia opiekunka z MOPS-u?

Opiekunka z MOPS-u zarabia zazwyczaj około 3010 złotych brutto, czyli 2364 złotych na rękę.

Kto może zostać pracownikiem socjalnym 2022?

Według art. 116 ust. 1 art. 156 ustawy o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym w 2022 roku może zostać „osoba posiadająca dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie”.

Dodaj komentarz