Wzrost stawek dla pracowników samorządowych. Ile zarabia prezydent Warszawy?

Pensja wypłacana urzędnikom państwowym jest jawna. W styczniu 2022 roku otrzymali oni podwyżki. Teraz mieszkańcy stolicy zastanawiają się, ile zarabia prezydent Warszawy. Sprawdź!

Prezydent miasta to organ wykonawczy w ośrodkach miejskich, gdzie liczba mieszkańców przekracza 100 tys. Nie wszyscy urzędnicy tego szczebla zarabiają tyle samo – najwyższą stawkę ma włodarz stolicy. Dlatego sprawdziliśmy, ile zarabia prezydent Warszawy. Od stycznia 2022 roku stawki znacznie wzrosły.

Kto może zostać prezydentem miasta?

Zanim dowiesz się, ile zarabia prezydent Warszawy, przeczytaj, jakie wymagania trzeba spełnić, aby ubiegać się o to stanowisko. Prezydent miasta wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Kandydaci na to stanowisko prowadzą kampanię, starając się przekonać do siebie jak największą liczbę mieszkańców. Muszą również spełnić wymagania formalne:

  • najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 25. rok życia;
  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • cieszyć się pełnią praw publicznych;
  • kandydat nie może być osobą ubezwłasnowolnioną wyrokiem sądu.

Osoba na tym stanowisku wykonuje uchwały podjęte przez radę gminy. Do jego zadań należy między innymi przygotowywanie projektów uchwał i rozwoju podległej gminy czy wykonywanie budżetu.

Podwyżka dla prezydenta Warszawy

Na początku 2022 roku stołeczni radni przyjęli uchwałę, która podwyższyła wysokość wynagrodzenia prezydenta Warszawy. To wynik rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Według informacji z ratusza dotychczasowa pensja nie spełniała wymogów ustawy, a prezydent zarabiał za mało. Należało to uregulować. A więc ile zarabia prezydent Warszawy obecnie?

Ile zarabia prezydent Warszawy?

Ile zarabia prezydent Warszawy od stycznia 2022 roku? Pełne wynagrodzenie ze wszystkimi dodatkami wynosi 18 293,20 zł brutto. Składa się na to:

  • wynagrodzenie podstawowe w wysokości 11 300 zł brutto;
  • dodatek funkcyjny w wysokości 4116,54 zł brutto;
  • dodatek specjalny;
  • dodatek za wieloletnią pracę.

Wiesz już, ile zarabia prezydent Warszawy. Od 2018 roku na konto prezydenta miasta za sprawowaną funkcję wpływało miesięcznie 12 525,94 zł brutto. Podwyżka wyniosła więc nieco ponad 5 760 zł brutto. Oprócz niego wyższe pensje dostali też inni urzędnicy.

Dodaj komentarz