Ile zarabia radny gminy? Kwota bazowa diety radnego w 2024 roku

Radny bierze czynny udział w posiedzeniach rady gminy, kiedy to podejmuje się decyzje kluczowe dla danej jednostki podziału terytorialnego. Jeśli zastanawiasz się, ile zarabia radny gminy, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Odpowiedź znajdziesz w naszym tekście.

Podczas posiedzeń (sesji) rady gminy podejmuje się kluczowe decyzje w takich obszarach, jak na przykład uchwalanie statutu dla danej jednostki administracyjnej (gminy) oraz jej budżetu, zatwierdzenie programu gospodarczego, ustalenie poziomu opłat oraz niektórych podatków lokalnych, a także zatwierdzanie planów zagospodarowania przestrzennego. Członkami tego organu stanowiącego o losach gminy są radni. Ich liczba jest zależna od wielkości populacji.

Ile zarabia radny gminy? Aktualne informacje na temat dochodów

Radny gminy z tytułu pełnionych obowiązków uzyskuje wynagrodzenie w formie miesięcznej diety. Zgodnie z przepisami jej wysokość – podobnie jak ma to miejsce w przypadku liczby radnych – jest uzależniona od wielkości populacji w danej gminie. Analizy w tym zakresie można znaleźć między innymi w opracowaniach opublikowanych przez portal Bankier.pl (część z nich przedstawiono poniżej).

Kwestie wysokości diet ustala Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy oraz Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

I tak, w gminach liczących sobie poniżej 15 tys. mieszkańców, radny może uzyskiwać miesięczną dietę na poziomie nieprzekraczającym 1342,07 zł. W gminach, w których w danym okresie mieszka pomiędzy 15 a 100 tys. mieszkańców, wysokość diety radnego jest ustalona na maksymalnym poziomie 2013,10 zł. Najlepiej przedstawia się sprawa w największych gminach, tzn. jednostkach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. W takiej sytuacji zarobki radnego mogą wynieść nawet 2684,13 zł.

Dieta radnego gminy i powiatu a dodatkowe benefity

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wysokość diet przysługujących samorządowcom nie jest zachęcająca dla działaczy społecznych. Należy jednak pamiętać o tym, że:

  • praca radnego nie ma pełnoetatowego charakteru. W zasadzie ogranicza się ona głównie do uczestnictwa podczas sesji rady gminy (oczywiście, wymagane jest również merytoryczne przygotowanie się do posiedzeń);
  • stanowisko radnego gminy może być świetnym przygotowaniem do dalszej kariery politycznej. Pozwala ono na zapoznanie się z sytuacją finansową danej gminy, a także poznaniem mieszkańców, ich oczekiwań oraz potrzeb.

W efekcie dostępne dane na temat tego, ile zarabia radny gminy, nie dają pełnego obrazu sytuacji.

Dodaj komentarz