Ile zarabia radny w radzie gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego? Od czego zależy wysokość diet radnych?

Ile zarabia radny w radzie gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego? Nie są to małe kwoty, zważywszy na to, że sesje rady odbywają się zwykle raz w miesiącu. Jakie jeszcze obowiązki ma radny? Od czego zależy kwota jego diety? Wyjaśniamy.

W 2021 roku sejm znowelizował ustawę o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na mocy nowelizacji wzrosła kwota diet radnych, choć kota bazowa pozostała bez zmian. W związku z tym można przypuszczać, że w najbliższych wyborach samorządowych walka o mandaty radnych będzie jeszcze bardziej zacięta. Od czego zależy wysokość jego diety radnego? Ile zarabia radny w gminie, a ile w powiecie i w sejmiku? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

O czego zależy wysokość diety radnego?

Dieta radnego zależy od liczby mieszkańców w gminie lub w powiecie. W przypadku radnych sejmiku województwa kwota ta jest stała, niezależna od liczby mieszkańców. Kluczowe znaczenie mają przepisy ustawowe o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ale też uchwały samych rad samorządu. To te przepisy określają szczegółowo wysokość diet, ale też kwotę dodatków za pełnione funkcje. Wynagrodzenie radnego zależ też od tego, czy pełni jakieś dodatkowe funkcje, np. przewodniczący rady, członek komisji itp.

Ile zarabia radny?

Oto przykładowe kwoty diet radnych w różnych jednostkach samorządowych (dane te opublikował portalsamorzadowy.pl):

  • radny w gminie liczącej do 15 tys. mieszkańców – dieta w wysokości 2147,30 zł;
  • radny w gminie od 15 do 100 tys. mieszkańców – dieta w wysokości 3220,96 zł;
  • radny w gminie pow. 100 tys. mieszkańców, radny powiatu liczącego pow. 120 tys. mieszkańców oraz radni sejmików województw otrzymują dietę w wysokości 4294,61 zł;
  • radny powiatu liczącego poniżej 60 tys. mieszkańców – dieta w kwocie 3006,23 zł;
  • radny powiatu od 60 do 120 tys. mieszkańców – dieta w kwocie 3650,42 zł.

Wiesz już, ile zarabia radny. Warto pamiętać, że mandat radnego nie polega tylko na biernym uczestnictwie w sesjach. To też współpraca z mieszkańcami i wysłuchiwanie ich potrzeb oraz udział w odpowiedzialnym zarządzaniu budżetem jednostki samorządu.

Dodaj komentarz