Ile zarabia rezydent w publicznej służbie zdrowia?

Lekarz rezydent to medyk, którego zapewne niejeden raz spotkałeś podczas wizyty w państwowym szpitalu. Wokół profesji lekarskiej narosło wiele mitów, m.in. dotyczących wynagrodzenia. Przeczytaj tekst, a dowiesz się, ile zarabia rezydent.

Rezydent jest lekarzem, który ukończył studia magisterskie na kierunku medycznym. Rezydenci są w trakcie kilkuletniej specjalizacji, która przygotowuje ich do pracy w określonej dziedzinie medycyny (może być to np. chirurgia, pediatria czy onkologia). W przepisach prawnych wyraźnie sprecyzowano, ile zarabia rezydent w placówkach publicznej służby zdrowia. Jeśli chcesz poznać te dane już teraz, przeczytaj nasz krótki artykuł.

Ile zarabia rezydent? Podstawa prawna

Podobnie jak w przypadku nauczycieli w państwowych placówkach oświaty, także płace lekarzy rezydentów są ściśle regulowane przez przepisy prawne. Pensje medyków określa przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.07.2021 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Jakie są zarobki rezydentów?

Ile zarabia rezydent? Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem płace lekarzy rezydentów wynoszą obecnie:

  • 5752,00 zł miesięcznie brutto – w pierwszych dwóch latach odbywania rezydentury,
  • 5862,00 zł miesięcznie brutto – w trzecim i kolejnym roku.

Taka płaca obowiązuje w przypadku większości specjalizacji, w tym między innymi w onkologii, chirurgii, psychiatrii, radioterapii i geriatrii.

W przypadku pozostałych, niewymienionych w rozporządzeniu specjalizacji, a także stomatologii płaca wynosi 5478,00 zł brutto (pierwsze dwa lata) oraz 5643,00 zł brutto.

Są to zatem płace na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (tzw. średniej krajowej), która zgodnie z wyliczeniami GUS wynosi w 2022 roku 6626,95 złotych miesięcznie brutto.
Wiesz już, ile zarabia rezydent. Należy jednak pamiętać, że wraz z ukończeniem specjalizacji zarobki lekarza mogą wzrosnąć – w zależności od dziedziny medycyny – nawet kilkukrotnie. Medycy po ukończeniu specjalizacji mają większe szanse na pracę w prywatnych placówkach ochrony zdrowia lub uruchomienie własnej praktyki.

Dodaj komentarz