Ile zarabia Służba Więzienna?

Praca w więziennictwie zdecydowanie nie należy do najprostszych. Ile zarabia Służba Więzienna w naszym kraju? Odpowiedź na to pytanie poznasz dzięki lekturze poniższego tekstu. Miłej lektury!

Praca w służbach więziennych to trudne wyzwanie. Aby móc sprawnie wykonywać powierzone obowiązki, konieczne jest posiadanie między innymi takich cech jak asertywność, gotowość do natychmiastowego reagowania na niebezpieczeństwa itp. Specyfika tej profesji sprawia, że nie wszyscy są w stanie stawić czoła zadaniom. Taki stan rzeczy powinien brać pod uwagę każdy, kto zastanawia się, ile zarabia Służba Więzienna.

Ile zarabia Służba Więzienna i od czego zależą płace w tej branży?

Wynagrodzenie szeregowego pracownika Służby Więziennej w Polsce to średnio około 3500-4000 złotych miesięcznie (dane na podstawie www.pulshr.pl). Bardziej doświadczeni pracownicy mogą liczyć na pensję wyższą o około 10%-15%. Trzeba jednak pamiętać, że:

  • przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi – zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego – około 6,6 tysiąca złotych brutto miesięcznie,
  • pracownicy Służby Więziennej pracują w permanentnym stresie oraz gotowości do interwencji wśród osadzonych.

W takiej sytuacji informacje na temat średniego wynagrodzenia mogą prowadzić do prostego wniosku: płace w Służbie Więziennej są niskie. Z drugiej jednak strony powyższe dane odnoszą się do wynagrodzenia zasadniczego.

Tymczasem, w profesji tej duże znaczenie odgrywają także różnego rodzaju dodatki oraz benefity. Należy do nich między innymi dodatek penitencjarny. Świadczenie to jest przyznawane z tytułu pracy w stałym zagrożeniu. Dodatek penitencjarny wynosi zazwyczaj ok. 15%-30%, a czasem nawet 50% płacy zasadniczej.

To jeszcze nie wszystko, trzeba bowiem pamiętać o dodatku stażowym dla doświadczonych pracowników, trzynastkach (dodatkowe wynagrodzenie roczne), dofinansowaniu do zakupu/remontu lokalu mieszkalnego oraz prawie do przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Należy brać pod uwagę wszystkie te dodatkowe świadczenia podczas analizy tego, ile zarabia Służba Więzienna.

Dodaj komentarz